Cập nhật lúc: 20:44, 24/12/2016 [GMT+7]
.

Xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo


(Báo Quảng Ngãi)- Phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2016 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng nhấn mạnh, trong năm 2017 Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và từng cán bộ, công chức phải quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ và hành động. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Đây là một thông điệp mạnh mẽ và quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của người đứng đầu UBND tỉnh. Bởi chỉ có đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh mới tạo ra sản phẩm cho xã hội, gia tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cũng nêu quyết tâm của tỉnh sẽ tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Giảm hội họp, giấy tờ, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở.

Năm 2016 là năm Quảng Ngãi "đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư". Đây là năm đánh dấu một bước chuyển tích cực trong công tác cải cách hành chính. Nhiều cơ quan, ban ngành đã bước đầu chuyển cung cách quản lý hành chính “cứng nhắc” sang phục vụ và hành động. Từ đó đã tạo thuận lợi và rút ngắn thời gian cho người dân, doanh nghiệp khi làm các thủ tục, giấy tờ và góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Mục tiêu năm 2017 được Quảng Ngãi xác định là: “Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp”. Chủ đề này nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu quả, kiến tạo, phát triển là một yêu cầu bức thiết hiện nay.

Do đó, vấn đề đặt ra là chúng ta cần tập trung nâng cao năng lực, kỷ luật, đạo đức và thái độ thực thi pháp luật, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và cương quyết loại bỏ những người cản trở, trục lợi, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tạo điều kiện, khuyến khích đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.
                                  

PHẠM DANH
 

.