Cập nhật lúc: 21:01, 13/12/2016 [GMT+7]
.

Phấn đấu đến cuối năm 2021 tinh giản tối thiểu 10% biên chế ở các cơ quan hành chính


(Baoquangngai.vn)- Đó là một trong những chỉ tiêu được đưa ra trong nội dung Nghị quyết về cải các hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020 được UBND trình tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII để các đại biểu thảo luận, thông qua trong chiều nay (13.12).

TIN LIÊN QUAN

Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 -2020, do Giám đốc Sở Nội vụ Đoàn Dụng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại kỳ họp. 
 
Theo đó, tờ trình nêu rõ, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Thể chế nền hành chính tiếp tục đổi mới. Cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", "một cửa hiện đại tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, nhất là giải quyết các thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng. 
 
Tuy nhiên, ở một số nơi tổ chức bộ máy hành chính chưa tinh gọn. Số lượng cán bộ, công chức đông, nhiều người đạt chuẩn về bằng cấp nhưng năng lực chưa tương xứng, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân chưa cao.
 
Mục tiêu của tỉnh là xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại; tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; cung cấp các dịch vụ công cơ bản trự tuyến mức độ 3,4.  Xây dựng chính quyền liêm khiết, kiến tạo, hành động, phục vụ tổ chức, công dân, tạo môi trường thuận lợi để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên đọc tờ trình của HĐND
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên đọc tờ trình của HĐND
Đề án cũng đưa ra một số mục tiêu cụ thể như: Trong năm 2017, hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm ở 100% cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; Phấn đấu đến năm 2020, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm trong nhóm 20/63 tỉnh, thành phố; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt thứ hạng cao trong "nhóm tốt" của cả nước; 100% văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định, tiến độ, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, khả thi….Phấn đấu đến năm 2021, tinh giản tối thiểu 10% biên chế ở các cơ quan hành chính theo quy định của Trung ương 
 
Để đạt được những mục tiêu này, tỉnh Quảng Ngãi tập trung cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính. Sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý biên chế và tinh giản biên chế. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách chế độ công vụ, công chức. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. 
 
Sau khi phân tích, thảo luận, Kỳ họp đã nhất trí thông qua Tờ trình về việc đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 -2020.
 
Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐND tỉnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua các tờ trình của HĐND tỉnh
Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 4, chiều nay các đại biểu tiếp tục thảo luận, thông qua các nội dung Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua tổng biên chế công chức hành chính và tạm giao biên chế sự nghiệp năm 2017 của tỉnh; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên và điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường trên địa bàn TP. Quảng Ngãi; Tờ trình về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND tỉnh khóa XII….
 
Sáng mai (14.12), Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XII sẽ bước vào chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chương trình dự kiến, trong phiên chất vấn này, các đại biểu sẽ chất vấn Giám đốc cac Sở:  Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Sở Tài nguyên & môi trường.
 
Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ cập nhật nội dung phiên họp chất vấn trong bản tin sau. 
 
M.Toàn- N.Đức
 
 
 
 
 
 
 
.