Cập nhật lúc: 10:42, 13/12/2016 [GMT+7]
.

Người đứng đầu phải tăng cường trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 


(Baoquangngai)- Đó là nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 19/CT-UBND​ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa được ban hành.

Chỉ thị nêu rõ, tThủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản của Trung ương và tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 

 

 

Tổ chức tiếp công dân lưu động, tiếp công dân theo chuyên đề tại cơ sở ít nhất 3 tháng 1 lần (ngoài tiếp công dân định kỳ hàng tháng) để kết hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Riêng đối với những dự án có thu hồi đất từ 1ha trở lên hoặc phải di dời, tái định cư cho 10 hộ trở lên thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải gặp gỡ người dân, nghe ý kiến trước khi quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường.

Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ 85% vụ việc trở lên, không đùn đẩy cho cấp phó đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo thay mình, trừ tình huống đặc biệt mới ủy quyền. Khi xảy ra vụ việc đông người, phức tạp, người đứng đầu phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, giải thích và chỉ đạo giải quyết kịp thời, không được ủy quyền cho cấp phó, cho cấp dưới.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các phòng, ban và UBND cấp xã trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực trọng điểm có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc người có thẩm quyền có biểu hiện thiếu trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành nhằm đảm bảo xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức, cá nhân trong tiếp nhận và giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân trong theo dõi việc giải quyết của chính quyền.

Các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh theo chức năng nhiệm của mình thực hiện tốt công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến công tác tiếp công dân, khiếu nại.

PV

 

.