Cập nhật lúc: 15:33, 22/11/2016 [GMT+7]
.

Từ 1/2/2017: Thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài


Với 92,47% tổng số ĐB có mặt biểu quyết tán thành, sáng 22/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài.

 

 
Thị thực điện tử là loại thị thực do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày.
 
Việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ các điều kiện như: có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
 
Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
 
Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 
 
Điều 6 của Nghị quyết nêu: Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử và bảo đảm các điều kiện để việc cấp, kiểm soát thị thực điện tử được chặt chẽ, an toàn, thống nhất, thuận lợi.
 
Về thời điểm thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử, trong báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo, Uỷ ban Thường vụ QH nêu, một số ý kiến đề nghị rút ngắn thời hạn thí điểm; có ý kiến đề nghị làm rõ căn cứ để quy định thời hạn thí điểm là 2 năm và đề nghị mỗi năm Chính phủ đều phải báo cáo QH tình hình, kết quả thực hiện thí điểm. Ý kiến khác đề nghị thời gian thực hiện thí điểm là 3 năm và sau 2 năm thì báo cáo QH kết quả thí điểm để nếu phải sửa Luật thì có đủ thời gian chuyển tiếp mà không làm gián đoạn việc cấp thị thực điện tử.
 
Về các ý kiến này, Uỷ ban Thường vụ QH cho rằng, thời hạn thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử 2 năm đã được Chính phủ là phù hợp để các cơ quan chức năng có đủ thời gian để triển khai cũng như đánh giá kết quả. 
 
Đồng thời, để có đủ thời gian chuyển tiếp mà không làm gián đoạn việc cấp thị thực điện tử, Uỷ ban Thường vụ QH đã chỉ đạo chỉnh lý theo hướng giao Chính phủ báo cáo QH kết quả thí điểm tại kỳ họp cuối năm 2018. Trường hợp xét thấy cần thiết, Uỷ ban sẽ đề nghị Chính phủ báo cáo đột xuất 
 
Về thời điểm bắt đầu thực hiện thí điểm cấp thị thực, tiếp thu ý kiến các ĐB, Uỷ ban Thường vụ QH đề nghị thời gian bắt đầu thí điểm từ ngày 1/2/2017 để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 
Cũng trong sáng nay, các đại biểu QH đã biểu quyết thông qua Luật sửa dổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.
 
Theo Hà Nội mới
.