Cập nhật lúc: 09:58, 26/11/2016 [GMT+7]
.

Tổng kết Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp


(Baoquangngai.vn)- Chiều 25.11, tại TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (gọi tắt là Đề án 258). Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, đại diện Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 5 năm thực hiện Đề án, hoạt động giám định tư pháp đã đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của hoạt động tố tụng. Mặc dù đến nay, còn một số nhiệm vụ của Đề án chưa được triển khai thực hiện kịp thời, nhưng hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp của đề án đã được các bộ, ngành và địa phương thực hiện đã và đang tạo ra sự phát triển có tính bước ngoặt về tổ chức hoạt động và quản lý giám định tư pháp, nâng cao chất lượng của hoạt động giám định tư pháp, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho hoạt động điều tra, truy tố và xét xử trước yêu cầu ngày càng cao của cải cách tư pháp; đồng thời đáp ứng yêu cầu giám định của cá nhân, tổ chức trong các dân sự, hành chính.
 
Tính từ năm 2011 đến nay, trung bình mỗi năm các tổ chức giám định trên toàn quốc thực hiện giám định hơn 150.000 vụ việc, trong đó, chủ yếu được thực hiện theo trưng cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, nhu cầu giám định trong giao dịch dân sự do đương sự tự yêu cầu giám định chưa phổ biến, mới phát sinh một số vụ việc ở lĩnh vực y, tâm thần, xây dựng. Việc tiếp nhận trưng cầu, yêu cầu giám định được các tổ chức, cơ quan giám định thực hiện nhanh gọn, đảm bảo phù hợp nội dung cần giám định.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
 
Cũng sau 5 năm thực hiện Đề án 258, Ban chỉ đạo đã thành lập gần 30 đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc triển khai, thực hiện đề án tại một số bộ, ngành và các địa phương. Đến nay, ban chỉ đạo đã kiểm tra tại 62/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số bộ, ngành. Thông qua công tác kiểm tra đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở địa phương.
 
Tại hội nghị đại biểu các Bộ, ngành, địa phương liên quan đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được. Những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra trong 5 năm thực hiện Đề án 258. Bên cạnh đó, cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề để việc thực hiện Đề án 258 thời gian tới tiếp theo đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới.
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo, thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án với những giải pháp cụ thể, sát thực với tình hình; đẩy mạnh việc củng cố, hoàn thiện thể chế và hệ thống tổ chức giám định tư pháp và việc tăng cường cơ sở vật chất…phục vụ hoạt động giám định tư pháp thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ được giao đạt chất lượng.
 
Đồng thời, cần phải xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, địa phương đối với thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” gắn với chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nhằm tiếp tục phát huy, bảo đảm các biện pháp tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 
N.Đức
 
.