Cập nhật lúc: 20:20, 17/11/2016 [GMT+7]
.

Sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 16.11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành có liên quan để thông qua Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020...

Toàn tỉnh hiện có 100 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, 19 sở, ban, ngành, hội đoàn thể, với 4.497 biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Trong đó, sự nghiệp giáo dục 3.543 biên chế; sự nghiệp văn hóa 273 biên chế và sự nghiệp khác 618 biên chế...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại buổi làm việc.               Ảnh: BS
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: BS


Các đơn vị đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; các tổ chức sự nghiệp từng bước được kiện toàn, vị trí việc làm bước đầu đã xác định. Tuy số lượng đơn vị sự nghiệp nhiều, nhưng quy mô nhỏ, khả năng tự chủ thấp, chủ yếu dựa vào ngân sách. Chức năng, nhiệm vụ một số lĩnh vực có sự tương đồng, trùng lặp. Biên chế tăng qua các năm, nhưng thừa và thiếu cục bộ. Đa số các đơn vị chưa thật sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; phương thức hoạt động của các đơn vị chưa được đổi mới, công tác xã hội hóa các dịch vụ công chậm...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cho rằng, việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo là cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng tính tự chủ về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế và tài chính. Sắp xếp giảm số lượng đơn vị sự nghiệp và giảm biên chế được giao đến năm 2021 ít nhất là 10% theo định mức biên chế được giao; giảm tổng chi sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh từ 22,5% năm 2016 xuống dưới 16% so với tổng chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh vào năm 2021.

Đến năm 2020, giảm tối thiểu 8 đơn vị sự nghiệp. Năm 2017, 100% đơn vị sự nghiệp triển khai cơ cấu viên chức theo đúng đề án vị trí việc làm được phê duyệt; thực hiện chuyển đổi tối thiểu 12 đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình công ty cổ phần. Từ năm 2018 - 2020, chuyển ít nhất 11 đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên sang loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên...

Bá Sơn
 

.