Cập nhật lúc: 14:25, 09/11/2016 [GMT+7]
.

Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản, quy định mới của Trung ương và của tỉnh


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 8.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội; Quy chế luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh  ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Thuận
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thanh Thuận


Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt Quy định 29 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Quy định 29 có bổ sung một số quy định về việc quản lý hồ sơ đảng viên; xóa tên đảng viên; thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình; nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch đại hội; về báo cáo kết quả đại hội...

Đối với Quy chế luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ, kèm theo Quyết định số 379 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quy định rõ việc luân chuyển đối với cán bộ đương nhiệm, trong quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ phải đảm bảo thời gian công tác ít nhất là 3 năm (trường hợp đặc biệt thì cấp có thẩm quyền quyết định luân chuyển quyết định thời gian luân chuyển ít hoặc nhiều hơn). Việc luân chuyển cán bộ trẻ cũng được quy định tuổi phải dưới 35 (kể cả cán bộ là người dân tộc thiểu số) hiện giữ chức vụ trưởng, phó phòng và tương đương có trình độ chuyên môn đại học chính quy trở lên, có năng lực và chiều hướng phát triển tốt.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Theo quy định, việc xây dựng phải hoàn thành trước ngày 15.12.2016.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang nhấn mạnh: Đây là những nội dung quan trọng, do đó, các cấp ủy, các đơn vị, địa phương cần tổ chức quán triệt và triển khai nội dung này đến tận cơ sở. Đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ trẻ, cần phải tạo được sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện; cụ thể hóa thành quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương cho phù hợp.

Đối với đề án xây dựng vị trí việc làm là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, với mục đích quy định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả việc làm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, khách quan, công khai, đúng thời gian quy định, có chất lượng và sát với quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh

Thanh Thuận

 

.