Cập nhật lúc: 21:40, 23/11/2016 [GMT+7]
.

Đến năm 2020: Quảng Ngãi phấn đấu 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới


(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016- 2020.

TIN LIÊN QUAN

Những năm qua, nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh đã đầu tư trực tiếp cho Chương trình trên 765,5 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và hơn 33,7 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
 
Dự kiến đến 31.12.2016 sẽ có 24 xã đạt 19 tiêu chí, 14 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí, 52 xã đạt từ 10- 14 tiêu chí, 47 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí và 27 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Kết quả thực hiện tại Quảng Ngãi đạt thấp so với bình quân chung của cả nước, số xã dưới 5 tiêu chí nhiều nhất khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.
 
Giai đoạn 2016- 2020, Quảng Ngãi phấn đấu số xã đạt chuẩn là 98 xã (60%); bình quân số tiêu chí/xã 16,5%; 6 đơn vị huyện, thành phố đạt chuẩn là Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Lý Sơn và TP. Quảng Ngãi; không còn xã dưới 5 tiêu chí; mỗi huyện miền núi có tối thiểu 1 xã đạt chuẩn. Dự kiến nhu cầu vốn giai đoạn 2016- 2020 hơn 12.700 tỷ đồng.
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, việc triển khai thực hiện Chương trình hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn đầu tư còn hạn hẹp, chỉ tiêu hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người ở các huyện miền núi còn thấp. Vì thế, nên bỏ chỉ tiêu mỗi huyện miền núi có tối thiểu 1 xã đạt chuẩn; điều chỉnh một số các chỉ tiêu để phù hợp với thực tế tại Quảng Ngãi.
 
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng yêu cầu các địa phương phải huy động cả hệ thống chính trị quyết tâm tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện đạt kết quả trong giai đoạn 2016- 2020, trong đó tập trung nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
 
Các xã phải có kế hoạch huy động cộng đồng dân cư tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất góp công, góp vốn để làm đường giao thông nông thôn, các công trình cơ sở hạ tầng.
 
Riêng việc nợ đọng trong xây dựng cơ bản giai đoạn 2011- 2015, trách nhiệm của cấp nào, cấp ấy phải có nhiệm vụ xử lý dứt điểm; tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách trước khi triển khai thực hiện các phần việc của giai đoạn 2016- 2020. Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất bỏ chỉ tiêu, đến năm 2020, mỗi huyện miền núi có tối thiểu 1 xã đạt chuẩn NTM.
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
 
.