Cập nhật lúc: 09:37, 28/11/2016 [GMT+7]
.

Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư- Xây dựng Thiên Tân: Đại hội lần thứ III


(Báo Quảng Ngãi)- Đại hội được tổ chức chiều 25.11. Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, hoạt động công đoàn và phong trào thi đua trong công nhân lao động Công ty CP Đầu tư- Xây dựng Thiên Tân đã có những chuyển biến tích cực; phương thức hoạt động công đoàn từng bước được đổi mới, tập hợp được nhiều đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào. Hiện mức lương bình quân của cán bộ, công nhân viên công ty là 8,2 triệu đồng/người/tháng, tăng gấp 4 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư- Xây dựng Thiên Tân nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt.
Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư- Xây dựng Thiên Tân nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt.


Trong nhiệm kỳ, công đoàn kết nạp thêm 53 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên trong công ty lên 138 người. Công đoàn giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2020, Công đoàn Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Thiên Tân tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, đảm bảo chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đại hội đã bầu 9 ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Nguyễn Văn Ta được tín nhiệm tái cử chức Chủ tịch Công đoàn công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tin, ảnh: Bá Sơn
 

.