Cập nhật lúc: 09:47, 21/11/2016 [GMT+7]
.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi


(Baoquangngai.vn)- Sáng 21.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp ( KKT Dung Quất và các KCN) Quảng Ngãi, đồng thời lấy ý kiến về việc hợp nhất hai Ban này.

Tại buổi công bố, ông Đoàn Dụng- Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.

Theo đó Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đã được thành lập theo Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 5.4.2005 của Thủ tướng Chính phủ và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Quảng Ngãi được thành lập theo Quyết định số 830/TTg ngày 7.10.1997 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Quyết định cho Nguyễn Minh Tài
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cho ông Nguyễn Minh Tài
 
Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
 
Ban Quản lý có trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban. Trưởng ban, các phó trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách khác theo quy định của pháp luật.
 
Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý gồm: Văn phòng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các Văn phòng đại diện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Dự kiến, thời gian hợp nhất 2 Ban này bắt đầu vào đầu trong tháng 12.2016.
 
Sau khi công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
 
Theo đó, ông  Nguyễn Minh Tài được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Thời gian bổ nhiệm từ ngày 10.11.2016 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
 
Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chúc mừng ông Nguyễn Minh Tài được bổ nhiệm Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ sớm kiện toàn, bổ nhiệm các phó trưởng BQL này.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc bàn giao, hợp nhất 2 BQL trên phải đúng quy định hiện hành của nhà nước, đảm bảo hoạt động bình thường trong KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; phải đảm bảo tính kế thừa, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng đã và đang thực hiện tại đây.
 
Chủ tịch UBND tỉnh giao Trưởng BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan  tổ chức họp để thống nhất cụ thể về tổ chức, việc sắp xếp cán bộ tại 2 Ban quản lý, tài chính, các hồ sơ, thủ tục liên quan… để việc bàn giao trong thời gian đến đảm đảm bảo tính khoa học, khách quan và đúng theo quy định của nhà nước. 
 
Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động của Ban quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi. Khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác năm 2017 của Ban quản lý.
 
Đối với trụ sở làm việc của BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất trụ sở chính đặt tại KKT Dung Quất và Văn phòng đại diện của Ban quản lý đặt tại TP. Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
.