Cập nhật lúc: 21:06, 27/10/2016 [GMT+7]
.

Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đoàn các cấp


(Baoqquangngai.vn)- Tỉnh uỷ Quảng Ngãi vừa ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022.

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2017, là năm diễn ra đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ, thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên và tuổi trẻ Quảng Ngãi.

 

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: BQN

Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: BQN

 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn thanh niên chuẩn bị tốt nội dung đại hội của cấp mình. Báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ tới, phải bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp.

Lãnh đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định; nhân sự ban chấp hành đoàn khoá mới phải bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; có số lượng, cơ cấu hợp lý, tính kế thừa, phát triển và bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình đại hội và có hướng dẫn cụ thể về xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, về công tác nhân sự; phối hợp với ban thường vụ các huyện, thành ủy để thống nhất nhân sự chủ chốt của đoàn cấp huyện, thành phố; đồng thời, theo dõi, chỉ đạo đại hội đoàn cấp huyện, thành phố và cấp cơ sở đúng quy định Điều lệ Đoàn và theo chỉ đạo của Trung ương Đoàn.

Thời gian tiến hành đại hội đoàn cấp xã, phường, thị trấn và tương đương hoàn thành chậm nhất trong tháng 5/2017; cấp huyện, thành phố và tương đương hoàn thành chậm nhất trong tháng 8/2017; cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 10/2017.

Chỉ đạo lựa chọn và công bố những công trình thanh niên tiêu biểu của từng cấp, từng tổ chức đoàn để lập thành tích chào mừng đại hội của cấp mình và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIV.

Q.Nhi

.