Cập nhật lúc: 13:58, 20/10/2016 [GMT+7]
.

Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 10, Hướng dẫn 09


(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức TƯ về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín chủ trì hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã đến dự hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

 
Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 30.6.2016, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi có 20 Đảng bộ trực thuộc, 904 tổ chức cơ sở đảng, 11 Đảng bộ bộ phận và 2.581 chi bộ trực thuộc với 48.510 đảng viên. Thời gian qua, hầu hết các chi bộ đều xác định sinh hoạt Đảng là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, phản ánh những hoạt động của tổ chức và đảng viên; đặc biệt là khi có Chỉ thị 10 ngày 30.3.2007 của Ban Bí thư TƯ và  Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức T.Ư, các cấp ủy Đảng thường xuyên chỉ đạo chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. 
 
Nội dung sinh hoạt chi bộ được đổi mới, cải tiến, nhờ đó đã giữ vững và phát hiy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở được nâng lên. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đem lại nhiều hết quả tích cực, dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Nhiều cấp ủy viên và cán bộ, đảng viên đã được rèn luyện, thử thách, trưởng thành qua thực tiễn công tác. 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, tại Hội nghị các đại biểu đã thảo luận và nghiêm túc nhìn nhận và đánh giá, vẫn còn một số tổ chức cơ sở đảng và chi bộ yếu kém; một số cấp ủy cơ sở chưa thật sự coi nhiệm vụ then chốt của công tác xây Đảng; chưa dành nhiều thời gian xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tính định hướng, chiến đấu chưa cao; chưa coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, chặt chẽ; phát triển, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm có trường hợp còn chậm…
 
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang phát biểu tại hội nghị
 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục chỉ đạo, quán triệt Chỉ thị 10, Hướng dẫn 09 cho đảng viên các chi bộ tạo sự nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chi bộ cơ sở để mỗi đảng viên thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong chi bộ; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế về sinh hoạt chi bộ trong thời gian qua; nội dung sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu xây dựng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh, là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở.
 
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về “ Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”. Thường xuyên củng cố, kiện toàn chi ủy đủ số lượng cần thiết, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức và uy tín cao, nhiệt tình với công tác Đảng, thực sự là người đứng đầu cấp ủy, chi bộ. 
 
Cùng với đó, tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị thôn, tổ dân phố; xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền thôn, tổ dân phố, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh, tạo sự quan hệ công tác chặt chẽ, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng thôn, tổ dân phố phát triển toàn diện. Hàng năm, cấp ủy các cấp phải có kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém…
 
N.Đức
.