Cập nhật lúc: 21:03, 07/10/2016 [GMT+7]
.

Bổ nhiệm nhân sự mới


(Baoquangngai.vn)- Ngày 7/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã ký quyết định bổ nhiệm hai nhân sự mới tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng UBND tỉnh.

Cụ thể: Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 12/10/2016 đến ngày 12/10/2021.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huy, Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND  tỉnh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 12/10/2016 đến ngày 12/10/2021.

PV

 

 
.