Cập nhật lúc: 16:35, 20/10/2016 [GMT+7]
.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh: Ký kết chương trình phối hợp công tác


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 19.10, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Công an tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 - 2020.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp.                ảnh: BS
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp. ảnh: BS


Theo đó, hai cơ quan có trách nhiệm phối hợp và hỗ trợ nhau để định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đề xuất các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, phục vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Phát hiện và giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội trong phát triển kinh tế - xã hội và môi trường; những “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền. Đấu tranh chống lại âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu với cấp ủy xác định rõ trách nhiệm, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của công tác tuyên giáo đối với việc triển khai thực hiện công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh...

BÁ SƠN


 

.