Cập nhật lúc: 21:43, 02/08/2016 [GMT+7]
.

Quy định tỷ lệ để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa ban hành quy định về tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm và đơn giá thuê đất đối với phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

​Theo nội dung của Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND​, tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê. Riêng đối với đất các phường thuộc TP.Quảng Ngãi và thị trấn các huyện là 1,25% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

 

Đất thuộc các trường hợp sau là 0,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê, gồm: Đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của Trung ương và của tỉnh; KKT Dung Quất, Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; huyện Lý Sơn, các xã bãi ngang ven biển, các xã miền núi thuộc các huyện đồng bằng, trung du và các xã thuộc huyện miền núi; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

 
Thuê đất xây dựng công trình ngầm: Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm có cùng mục đích sử dụng. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê: Tính bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
 
Đối với phần diện tích đất có mặt nước thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; phần diện tích đất có mặt nước sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất có mặt nước sử dụng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì đơn giá thuê đất có mặt nước tính bằng 50% đơn giá thuê đất của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.
 
Riêng đối với trường hợp không thuộc phạm vi tại quy định này thì đơn giá thuê đất có mặt nước tính bằng 60% đơn giá thuê đất của loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2016 và thay thế Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh.
 
PV
 

 

.