Cập nhật lúc: 14:02, 01/08/2016 [GMT+7]
.

Khởi đầu cho một lời hứa


(Báo Quảng Ngãi)- Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra. Bộ máy Quốc hội, Chính phủ khóa mới được kiện toàn, bắt tay ngay vào lãnh đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Nhiều chủ trương, quyết sách mang tầm chiến lược của đất nước được khởi xướng, đặc biệt là với thông điệp được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh là xây dựng nền hành chính kỷ luật, kỷ cương, liêm chính.

Với Quảng Ngãi, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XII đã thành công trong việc bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, với nhiều nhân tố mới, trẻ, có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và đầy đủ sự quyết tâm. Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XII cũng đã hoàn thành tốt chương trình đề ra. Đây là nền tảng cơ bản, lâu dài để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra là sớm đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Dẫu biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức không nhỏ, song với những quyết tâm, sáng tạo trong việc tận dụng thời cơ và đề ra các kế sách đối phó với những bất trắc của tình hình trong nước, khu vực và thế giới của Quốc hội, Chính phủ nói chung và lãnh đạo tỉnh nói riêng đã mang đến cho mỗi người dân, đội ngũ doanh nhân, nhà đầu tư trong và ngoài nước những niềm tin lớn. Tuy nhiên, để niềm tin đó thành hiện thực đòi hỏi người đứng đầu Quốc hội, Chính phủ; HĐND, UBND tỉnh phải nêu cao vai trò trách nhiệm trước dân, trước Đảng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Với tư cách là đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp thì phải tích cực, chủ động tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND; làm cầu nối giữa cử tri với các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Nhiệm vụ này không hề đơn giản, đòi hỏi mỗi vị đại biểu không những phải có trình độ chuyên môn, gần dân, am hiểu thực tiễn, mà còn phải có bản lĩnh chính trị, dám nói thật, tranh luận, phản biện đến cùng để  tìm ra chân lý, lấy lợi ích quốc gia và phục vụ nhân dân làm mục tiêu cao nhất. Đây cũng là những cam kết, lời hứa của các đại biểu trước cử tri lúc đi vận động bầu cử, và nay là lúc để cử tri dõi theo, giám sát việc đại biểu thực hiện những cam kết, lời hứa đó.

Hiện nay, đại biểu Quốc hội của tỉnh đang triển khai công tác tiếp xúc cử tri trong tỉnh để báo cáo về kỳ họp lần thứ nhất và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị của cử tri gửi đến cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, điều cốt lõi mà đại đa số cử tri quan tâm là, mỗi một đại biểu Quốc hội phải nói lên được tiếng nói và mong muốn của dân, của địa phương lên cấp ủy, chính quyền các cấp; trả lời cụ thể những vấn đề mà dư luận đang quan tâm và đặt vấn đề, tạo niềm tin đối với cử tri.

Phú Đức
 

.
.