Cập nhật lúc: 09:13, 19/07/2016 [GMT+7]
.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Công bố Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 18.7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy công bố Quyết số 330-QĐ/TU ngày 1.7.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập 4 đoàn kiểm tra để thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 1.7.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện một số kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo cuộc họp.

 

Đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi công bố thành lập các đoàn kiểm tra.                 Ảnh: BS
Đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi công bố thành lập các đoàn kiểm tra. Ảnh: BS


Theo Quyết số 330, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra để giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đánh giá đúng tình hình và kết quả triển khai, tổ chức thực hiện việc: Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm; sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015 của Chính phủ.

Kiểm tra việc thực hiện các Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3, khóa XIX gồm: Kết luận số 17-KL/TU ngày 19.4.2016 về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh, giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 18-KL/TU ngày 19.4.2016 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 30-KL/TU ngày 24.4.2016 về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Kết luận số 31-KL/TU ngày 27.4.2016 về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở 6 huyện miền núi của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020. Đối tượng kiểm tra là các đồng chí tỉnh ủy viên, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Viết Chữ cho rằng, mục đích của kiểm tra lần này là để đánh giá việc chấp hành nghị quyết, nhiệm vụ của cấp ủy, của Ban Thường vụ, qua đó biểu dương những nơi làm tốt, phê bình, nhắc nhở những nơi làm chưa tốt; đồng thời góp phần chấn chỉnh những bất hợp lý.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng yêu cầu, các đoàn không kiểm tra chung chung, khi phát hiện những vấn đề chưa thực hiện tốt thì tham mưu đôn đốc, nhắc nhở;  thực hiện tốt tiến độ và nội dung kiểm tra...                      

BÁ SƠN


 

.
.