Cập nhật lúc: 10:00, 31/07/2016 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi ban hành nhiều chính sách mới về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư


(Baoquangngai.vn)- Tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư mới, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư...
 
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, quy định một số ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và hỗ trợ công tác vận động thu hút đầu tư vào tỉnh. Cụ thể một số ưu đãi chính như sau:

 

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

 

Hỗ trợ về giá cho thuê đất: Các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư, lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh có vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên (trừ ưu đãi về giá cho thuê đất, dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn không quy định mức vốn đầu tư tối thiểu) được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm với mức tỷ lệ phần trăm là 0,5%/năm (mức thấp nhất theo quy định của Chính phủ) để xác định đơn giá thuê đất. Trong trường hợp nhà đầu tư chọn hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì giá thuê đất được xác định theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 
Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng: Đối với dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư, nhà đầu tư được hỗ trợ tương đương 20% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất thực hiện của dự án theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc kinh phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp đã thực hiện dự án đầu tư nhưng không quá 20 tỷ đồng/dự án đối với các dự án đầu tư đến 100 ha, không quá 30 tỷ đồng/dự án đối với các dự án đầu tư trên 100 ha.
 
Riêng đối với dự án khuyến khích đầu tư, mức hỗ trợ tương đương 10% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phần diện tích đất thực hiện của dự án theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc kinh phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp đã thực hiện dự án đầu tư nhưng không quá 20 tỷ đồng/dự án.
 
Ngoài ra, nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chức năng trong khu kinh tế được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% chi phí xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung nhưng không quá 10 tỷ đồng/khu công nghiệp; không quá 10 tỷ đồng/khu chức năng trong khu kinh tế; không quá 05 tỷ đồng/cụm công nghiệp.
 
Về đào tạo lao động: Mỗi dự án được hỗ trợ chi phí đào tạo với thời gian đào tạo ít nhất từ đủ 5 ngày trở lên nhưng không vượt mức: 500.000 đồng/lao động/khóa đào tạo từ đủ 5 ngày đến dưới 10 ngày; 700.000 đồng/lao động/khóa đào tạo từ đủ 10 ngày đến dưới 1 tháng; 1.000.000 đồng/lao động/khóa đào tạo từ đủ 1 tháng đến dưới 2 tháng; 1.500.000 đồng/lao động/khóa đào tạo từ đủ 2 tháng đến dưới 3 tháng; 2.000.000 đồng/lao động/khóa đào tạo từ đủ 3 tháng đến dưới 6 tháng.
 
Về chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng: Dự án khuyến khích xã hội hóa xây dựng nhà, cơ sở vật chất nằm trong các dự án, khu đô thị mới đã được xây dựng cơ sở hạ tầng phải nộp chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thì được Nhà nước hỗ trợ một phần (%) chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng phải nộp, với mức hỗ trợ theo từng địa bàn như: Các phường thuộc TP. Quảng Ngãi và thị trấn các huyện đồng bằng: 50%; thị trấn các huyện miền núi và các xã thuộc huyện đồng bằng, thành phố: 70%; các xã thuộc huyện miền núi và huyện Lý Sơn: 90%.
 
Đối với dự án nông nghiệp, nông thôn, ngoài ưu đãi, hỗ trợ chung được hưởng theo quy định trên, khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhà đầu tư còn được hưởng các hỗ trợ: Đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị, nhưng không quá 01 tỷ đồng/dự án.
 
Đối với cơ sở chăn nuôi gia súc: hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị, nhưng không quá 1,5 tỷ đồng/dự án. Đối với đầu tư vùng sản xuất rau an toàn: hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư xây dựng đồng ruộng, nhà sơ chế, nhà kho, mua máy móc, thiết bị, nhưng không quá 1,5 tỷ đồng/dự án.
 
Đối với đầu tư vùng sản xuất cây dược liệu: hỗ trợ 15 triệu đồng/ha để xây dựng vùng sản xuất cây dược liệu; hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất cây giống, nhưng không quá 01 tỷ đồng/cơ sở.
 
Trường hợp dự án chưa có đường giao thông (mặt đường từ 3m trở xuống và chưa được cứng hóa), hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào dự án thì được hỗ trợ 70% tổng mức đầu tư các hạng mục trên, nhưng không quá 2,5 tỷ đồng/dự án.
 
PV
 
.