Cập nhật lúc: 10:55, 20/07/2016 [GMT+7]
.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 348/QĐ-UBND phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, phân công nhiệm vụ cụ thể Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Ông Trần Ngọc Căng- Chủ tịch UBND tỉnh: Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND; lãnh đạo các thành viên của UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh. 
 
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; điều hành ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển và các lĩnh vực tổ chức cán bộ, quốc phòng, an ninh, thanh tra, công tác nội chính, phát triển nguồn nhân lực, cải cách hành chính, xúc tiến đầu tư.
 
Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy, nổ, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn giao thông; những giải pháp quan trọng để chỉ đạo điều hành trong từng thời gian mà Chủ tịch thấy cần phải trực tiếp xử lý; giữ mối quan hệ giữa UBND tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, các cơ quan Đảng, HĐND tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.
 
Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng và Trưởng ban các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Các thành viên UBND tỉnh
Các thành viên lãnh đạo UBND tỉnh gồm: Ông Trần Ngọc Căng- Chủ tịch UBND tỉnh (đứng giữa); và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: Ông Đặng Văn Minh (thứ 3 bên trái); ông Phạm Trường Thọ (thứ nhì bên phải) và ông Đặng Ngọc Dũng(đầu tiên bên phải).
 
Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư, xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành. Trực tiếp theo dõi Thành phố Quảng Ngãi và huyện Bình Sơn.
 
Ông Đặng Văn Minh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực (phụ trách các lĩnh vực, trừ các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo): Công tác quản lý, phát triển đô thị; xây dựng, công nghiệp, thương mại, khoa học công nghệ, nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế biển; kinh tế tập thể; chương trình xây dựng nông thôn mới, tài nguyên, môi trường và khoáng sản, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chương trình Biển Đông hải đảo; chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng cháy chữa cháy.
 
Làm Chủ tịch Hội đồng khoa học, kỹ thuật tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy tỉnh và Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Giữ mối quan hệ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, các hội, ban liên lạc khác và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp chỉ đạo công tác Cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi. Ngoài ra, các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Đức Phổ, Nghĩa Hành, Ba Tơ, Minh Long.
 
Được ủy quyền xử lý công việc của UBND tỉnh trong trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.
 
Ông Phạm Trường Thọ- Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực (phụ trách các lĩnh vực, trừ các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo): Tài chính, ngân hàng, kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê; đối ngoại (kinh tế đối ngoại, ngoại vụ); chương trình phát triển kinh tế xã hội miền núi; chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.
 
Chương trình giảm nghèo (bao gồm Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (nhà 167), sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh quản lý; cơ chế, chính sách phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp.
 
Chỉ đạo đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh hàng quý, 06 tháng, 01 năm.
 
Làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính, Ngoại vụ; Ban Dân tộc; Cảng vụ Quảng Ngãi; Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Cục Thống kê tỉnh, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Ngãi... Ngoài ra, xử lý các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh
 
Trực tiếp theo dõi địa bàn các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn, Sơn Tịnh.
 
Ông Đặng Ngọc Dũng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh:
 
Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực (phụ trách các lĩnh vực, trừ các công việc do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo): Giáo dục đào tạo; y tế; văn hóa, thể thao - du lịch; thông tin - truyền thông, báo chí, tuyên truyền, phát thanh truyền hình; lao động – thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; tin học hóa quản lý hành chính nhà nước; dân số, gia đình và trẻ em, các lĩnh vực xã hội khác.
 
Trực tiếp làm Trưởng ban các Ban chỉ đạo thuộc lĩnh vực phụ trách. Giữ mối quan hệ phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, theo dõi các hội, các ban liên lạc khác…thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp chỉ đạo Công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách.
 
Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội,  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Cao đẳng Y tế Đặng Thùy Trâm, Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi. Ngoài ra, các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Trực tiếp theo dõi các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Mộ Đức.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.