Cập nhật lúc: 16:05, 07/07/2016 [GMT+7]
.

Nặng nề thu-chi


(Báo Quảng Ngãi)- Trong 6 tháng đầu năm, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 9.043 tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 49% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa ước đạt 8.630 tỷ đồng, bằng 39,9% dự toán năm, giảm 50%. Trên bình diện cả nước, Quảng Ngãi nằm trong danh sách những địa phương có tiến độ thu… đạt thấp.
 
  • Quảng Ngãi: Thu ngân sách gặp khó khăn
    (Baoquangngai.vn)- Kết thúc quý I.2016, số thuế nội địa do ngành Thuế quản lý chỉ thu được 4.331 tỷ đồng, đạt 20% dự toán năm, bằng 46,5% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ NMLD được 3.296 tỷ đồng, đạt 18,8% dự toán năm, bằng 39,2% so cùng kỳ. Các khoản thu còn lại được 1.035 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán quý; đạt 25,2% dự toán năm, tăng 15,5% so cùng kỳ; nếu trừ tiền sử dụng đất thìđạt 26,1% dự toán năm; tăng 28,7% so cùng kỳ.
    .

Phân tích nguồn thu ngân sách thì phần lớn các khoản thu đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Thế nhưng, nguồn thu của tỉnh trong 6 tháng đầu năm lại giảm, do số thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương trên địa bàn giảm mạnh, trong khi đây là khoản thu chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng dự toán thu ngân sách của tỉnh.       
   
Tính trong 6 tháng đầu năm, nguồn thu chủ yếu này ước đạt 6.731 tỷ đồng, chỉ bằng 36,4% dự toán năm, giảm 57,7% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó thu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất chỉ đạt 35,4% dự toán năm (6.200 tỷ đồng), giảm 60% so với cùng kỳ năm 2015.

Từ kết quả thu ngân sách của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, số thu của 6 tháng còn lại rất nặng nề. Theo dự báo, tình hình kinh tế từ nay đến cuối năm còn nhiều khó khăn. Vì thế, khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2016 sẽ rất khó. Và điều này, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chi ngân sách của tỉnh trong năm nay.

Đặc biệt là, việc thu ngân sách không hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện cải cách tiền lương và nhất là chi cho đầu tư phát triển trong năm 2017. Bởi, liên tiếp trong những năm qua, với nguồn thu vượt dự toán và nguồn thưởng vượt thu từ Trung ương, Quảng Ngãi có điều kiện để thực hiện cải cách tiền lương và bố trí cho rất nhiều công trình, dự án lớn (trong năm 2016, tỉnh có hơn 644 tỷ đồng từ nguồn thu ngân sách tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2015, để phân bổ cho công tác này).

Dự lường hết khó khăn, để đưa ra các giải pháp tăng thu trong thời gian còn lại của năm thật phù hợp, nhằm phấn đấu giảm thu dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 ở mức thấp nhất. Cùng với đó, các cấp tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Đồng thời, chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách và nhất là, không làm tăng chi ngân sách, khi chưa có nguồn thu đảm bảo.

HOÀNG HÀ
 
.
.