Cập nhật lúc: 17:34, 22/07/2016 [GMT+7]
.

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016


(Baoquangngai.vn)- Ngày 22.7, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2016, nhằm cập nhật kiến thức thông tin đối ngoại trong tình hình mới. 
 
Tại Hội nghị, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2016- những vấn đề đặt ra đối với địa phương; tình hình thế giới, khu vực và hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; vai trò của thông tin và công tác thông tin đối ngoại. 

 

Ông Lê Văn Nghiêm- Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại
Ông Lê Văn Nghiêm- Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại báo cáo về công tác thông tin đối ngoại
 
Phổ biến Nghị định 72/2015/NĐ-CP ngày 7.9.2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; tình hình quốc tế, Biển Đông thời gian gần đây và quan điểm, thái độ, cách ứng xử của Việt Nam; vụ kiện Philippines và phán quyết của Tòa án trọng tài thường trực Liên Hiệp quốc (PCA); giới thiệu Luật Báo chí…
 
Thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại; là hoạt động thông tin nhằm vào nhiều đối tượng, chủ yếu là ở bên ngoài nhằm tạo ra sự hiểu biết về Việt Nam, là thông tin quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, con người, lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam; thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước Việt Nam ra thế giới, thông tin về bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thông tin thế giới vào Việt Nam…
 
Tin, ảnh: PV
.