Cập nhật lúc: 20:41, 15/07/2016 [GMT+7]
.

Bế mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XII


(Baoquangngai.vn)- Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, tích cực, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và bế mạc. Các đại biểu tham gia kỳ họp đã thảo luận và thông qua 22 Nghị quyết quan trọng.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu bế mạc, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân- Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích nhận định tình hình một cách khách quan, toàn diện tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016.
 
Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cùng những hạn chế, tồn tại trong 6 tháng đầu năm và dự báo tình hình trong thời gian đến, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016, trong đó, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, đó là:
 
Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc
Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc
 
Từng sở, ban ngành, địa phương khẩn trương tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt thấp hoặc có nguy cơ không đạt để có giải pháp chỉ đạo tập trung, quyết liệt trong 6 tháng còn lại nhằm đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm.
 
Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực theo các kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”; triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý thu ngân sách nhà nước, thường xuyên kiểm tra, thanh tra thuế nhằm đạt được chỉ tiêu thu ngân sách.
 
Tiếp tục thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, tiếp tục hút bác sĩ, dược sĩ đại học về làm việc tại tỉnh; tập trung đổi mới công tác quản lý nhà nước về đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm.
 
Đại biểu tham gia thảo luận các Nghị quyết
Đại biểu tham gia thảo luận các Nghị quyết.
 
Đẩy mạnh triển khai các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, chú trọng công tác định cư, định canh tập trung, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, hỗ trợ phát triển sản xuất và khuyến khích người dân tham gia xuất khẩu lao động; Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung và loại bỏ các thủ tục, văn bản không hợp lý, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị hành chính công câp tỉnh (PAPI).
 
Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư quan trọng như: chính sách ưu đãi về cho thuê đất; hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ đào tạo lao động; hỗ trợ vận động thu hút đầu tư; hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư; hỗ trợ các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… Hy vọng đây sẽ những cơ chế sẽ tạo bước đột phá để thu hút đầu tư vào tỉnh trong thời gian đến.
 
Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XII đã thành công tốt đẹp; hoàn thành đúng nội dung, chương trình đã đề ra. HĐND tỉnh đã thông qua 22 Nghị quyết.  Kỳ họp này cũng là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XII mà các đại biểu thảo luận, xem xét quyết định những vấn đề về kinh tế - xã hội và các nghị quyết chuyên đề.
 
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết
 
Mặc dù có nhiều đại biểu tham gia HĐND lần đầu, tuy nhiên, các đại biểu HĐND tỉnh rất tâm huyết, thể hiện hết trách nhiệm của mình trong việc nghiên cứu, tham gia ý kiến thảo luận sôi nổi và có những ý kiến xác đáng; nhiều ý kiến nêu được những giải pháp mang tính đột phá tháo gỡ những vướng mắc hiện nay.
 
HĐND tỉnh hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại kỳ họp và xem đây là sự đóng góp quý báu, thiết thực của mỗi đại biểu đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 
 
Năm 2016 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa XII, là năm bản lề và có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2015 – 2020). Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân mong muốn UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, năng động trong công tác chỉ đạo, điều hành; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tại các báo cáo kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra. 
 
Thủ trưởng các sở, ban ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu cho lãnh đạo tỉnh cũng như trong quản lý, thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm cơ quan, cá nhân mình. Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng quyết định, giám sát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh uỷ và HĐND tỉnh. 
 
HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân trong tỉnh nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vận dụng các điều kiện thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016.
 
M.Toàn-Ng.Đức
 
.