Cập nhật lúc: 14:25, 30/06/2016 [GMT+7]
.

Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và 3 Bộ luật liên quan


Nghị quyết của Quốc hội quy định lùi hiệu lực thi hành Bộ luật từ 1/7/2016 cho đến khi sửa xong các lỗi trong luật và luật mới có hiệu lực thi hành.
 
Sáng nay (30/6), Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015 và 3 Bộ luật liên quan. Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đọc Lệnh của Chủ tịch nước và toàn văn Nghị quyết của Quốc hội khoá XIII.

 

Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đọc Lệnh của Chủ tịch nước và toàn văn Nghị quyết của Quốc hội khoá XIII.
Ông Đào Việt Trung - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đọc Lệnh của Chủ tịch nước và toàn văn Nghị quyết của Quốc hội khoá XIII.
 
Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; căn cứ điều 57 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch nước công bố Nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 và bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016.
 
Nghị quyết này được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 29/6/2016 và có hiệu lực từ ngày 30/6/2016
 
Theo đó, Quốc hội quyết nghị bổ sung Dự án luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khoá XIV tại kỳ họp thứ hai.
 
Lùi hiệu lực thi hành 4 Bộ luật trên từ ngày 1/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự có hiệu lực thi hành, trừ một số quy định có lợi cho người phạm tội.
 
Nghị quyết cũng quy định rõ: Tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2009/QH12), Bộ luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11 (được sửa đổi bổ sung một số điều theo Pháp lệnh 2006 và 2009 tại Quốc hội khoá XI và XII); nghị định số 89/1998/NĐ-CP ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 98/2002/NĐ-CP và Nghị định số 09/2011/NĐ-CP của Chính phủ) cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành.
 
Kể từ ngày 1/7/2016, thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 điều 7 của Bộ luật Hình sự 2015 và điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 109/2015/QH13 về việc thi hành Bộ luật hình sự; tiếp tục áp dụng khoản 2 điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết 109/2015/QH13
 
Áp dụng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật hình sự 2015 và nghị quyết số 109.
 
Nghị quyết cũng giao Toà án NDTC hướng dẫn thi hành việc thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội; UBTVQH, Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
 
Theo Ngọc Thành/VOV
.