Cập nhật lúc: 14:15, 22/06/2016 [GMT+7]
.

Biểu dương CCB là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số


(Baoquangngai.vn)- Sáng 22.6, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương Cựu chiến binh là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số. Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang.

TIN LIÊN QUAN

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng và phát huy vai trò của cựu chiến binh (CCB) là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua. Theo đó, trong 5 năm 2011- 2016, các cấp Hội CCB trong tỉnh, trực tiếp là các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số, đã quán triệt và nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.
 
Từ đó, các cấp Hội đã tích cực chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể cùng các cơ quan ban ngành có liên quan triển khai xây dựng người có uy tín trong Hội CCB đúng chủ trương, Đề án của Tỉnh ủy, đạt kết quả quan trọng.
 
Đến nay, trên địa 6 huyện miền núi và các huyện đồng bằng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Hội CCB tỉnh đã xây dựng được 426 hội viên CCB là người có uy tin, chiếm gần 40% so với  người có uy tín trong toàn tỉnh.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội CCB tỉnh vì có thành tích trog lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phát huy vao trò người CCB có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Hội CCB tỉnh.
 
Vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là CCB ngày càng nâng cao và tiếp tục được củng cố, phát huy có hiệu quả khả năng tham gia xây dựng hệ thống chính trị tại nơi cư trú; tham gia phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh tại cơ sở, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số hăng hái lao động sản xuất xóa đói, giảm nghèo; tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân ở địa phương, cơ sở. 
 
Qua đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tiêu cực, tệ nạn xã hội, từng bước bài trừ mê tín dị đoan..., được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp ghi nhận và đánh giá cao, được nhân dân tin tưởng và tôn vinh.
 
Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của các cá nhân tiêu biểu nêu lên những cách làm hiệu quả để đông đảo người có uy tín học tập, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Minh Giữ trao Bằng khen của Hội CCB tỉnh cho các cá nhân CCB là người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số
Chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Minh Giữ trao Bằng khen cho các cá nhân CCB là người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã biểu dương những đóng góp tích cực của các CCB là người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Để phát huy tốt vai trò của CCB là người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, hội đoàn thể nói chung và các cấp Hội CCB nói riêng tiếp túc quán triệt và thực hiện tốt những chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng và phát huy người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Thường xuyên gắn công tác vận động, tranh thủ lực lượng người có uy tín với việc thực hiện nghiêm túc chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, làm cho người uy tín thực sự là lực lượng đáng tin cậy của Đảng, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào dân tộc thiểu số ở khu dân cư và trên địa bàn.
 
Đồng thời, thường xuyên gặp gỡ, quan tâm lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng và những đề xuất chính đáng của người có uy tín; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, tham quan học tập rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ, nhận thức, nghiệp vụ trong công tác hoạt động thực tiễn cho người có uy tín. Chú trọng làm tốt công tác động viên, biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Nhân dịp này, 11 tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 15 cá nhân nhận giấy khen của Hội CCB tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.  
 
N.Đức
 
.