Cập nhật lúc: 13:50, 08/04/2016 [GMT+7]
.

Thường trực Tỉnh ủy: Trực báo quý I với các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận, hội đoàn thể


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 7.4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã chủ trì buổi trực báo quý I/2016 với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy để đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2016.

Quang cảnh buổi trực báo với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.                                                                       Ảnh: BS
Quang cảnh buổi trực báo với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Ảnh: BS


Trong quý I, các cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 và 8 Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ban hành các văn bản để chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 51 của Bộ Chính trị về tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; chỉ đạo phổ biến nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang yêu cầu: Trong quý II, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 (khóa XIX) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2016; chương trình công tác quý II/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện toàn diện các nội dung công việc đã đề ra. Triển khai tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phải hoàn thành việc đánh giá cán bộ chủ chốt của tỉnh; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện việc sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ. Đồng thời, sơ kết đánh giá 5 năm việc thực hiện Quy chế đối thoại giữa Bí thư cấp ủy các cấp với nhân dân và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2016...

Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã chủ trì buổi Hội nghị trực báo với lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị, trong quý II, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và tuyên truyền Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Mặt trận và các hội đoàn thể tỉnh cần căng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là trong thời gian trước, trong và sau cuộc bầu cử để kịp thời phản ánh với các cấp uỷ đảng, chính quyền xem xét, giải quyết, không để xảy ra điểm nóng...
 

BÁ SƠN - THANH THUẬN
 

.