Cần nâng cao hiệu quả hoạt động cho các HTX

10:03, 16/03/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 16.3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch công tác năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì cuộc họp.

TIN LIÊN QUAN


Toàn tỉnh hiện có 245 Hợp tác xã (HTX), trong đó, có 187 HTX nông nghiệp, 11 HTX giao thông vận tải, 10 HTX thương mại- dịch vụ, 23 HTX công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và 13 Quỹ tín dụng nhân dân. Hiện có 217 HTX đang hoạt động, 28 HTX ngừng hoạt động, 50% số HTX đang hoạt động chuyển sang mô hình HTX mới.

Số lượng thành viên HTX trên 348.000 người, lao động, trong đó có 2.640 thành viên làm việc thường xuyên trong HTX. Doanh thu bình quân của HTX đạt 1,1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 61 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt 18 triệu đồng/năm.

Trong thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể tỉnh có những chuyển biến tích cực, số HTX hoạt động hiệu quả được củng cố và phát triển với các mô hình đa dạng hơn, khắc phục được một phần tình trạng yếu kém về mặt tổ chức, nâng cao năng lực nội tại, đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của thành viên.

 

HTX Nghề muối Sa Huỳnh
Nhiều HTX vẫn giậm chân tại chỗ, đơn cử như HTX Nghề muối Sa Huỳnh.Nhiều HTX có chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có hướng mở rộng các dịch vụ phục vụ sản xuất cả về số lượng và quy mô, giúp xã viên có việc làm ổn định, thu nhập thường xuyên, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém, thu nhập của xã viên còn quá thấp, đó là tư duy quản lý, chưa thích ứng với cơ chế thị trường và đặc điểm HTX kiểu mới; nhiều HTX quy mô nhỏ tài chính thiếu lành mạnh, nguồn lực bị phân tán, vốn chỉ còn trên sổ sách, thực tế bị các thành viên chiếm dụng,…

Dự kiến năm 2016, 100% HTX tổ chức chuyển đổi theo Luật HTX, 49% HTX đạt loại khá, giỏi trở lên; doanh thu bình quân của HTX đạt 1,2 tỷ đồng/năm.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ yêu cầu HTX tỉnh và các huyện, thành phố trong thời gian đến tiếp tục tập trung tuyên truyền Luật HTX năm 2012 trong cán bộ và nhân dân để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi các HTX.

Nhân rộng các mô hình kinh tế HTX hoạt động hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 đưa HTX cơ bản thoát khỏi tình trạng yếu kém, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM.

Đối với số HTX hoạt động kém hiệu quả, chưa thực sự là chỗ dựa cho xã viên cần nhanh chóng hợp nhất, sáp nhập, kiện toàn, nhất là thành lập các HTX mới hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, đánh bắt xa  bờ, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường.Tin, ảnh: Ái Kiều
 


.