Cập nhật lúc: 09:23, 21/10/2015 [GMT+7]
.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX


(Baoquangngai.vn)-  Sáng 21.10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020) đã chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho trí tuệ, sức mạnh đoàn kết, ý chí và nguyện vọng của hơn 46.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

-->> Tải diễn văn khai mạc tại đây

-->> Xem Video diễn văn khai mạc đại hội của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội về dự và chỉ đạo Đại hội. Về dự Đại hội còn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; các đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Đặng Ngọc Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Hà Ban -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Võ Văn Thưởng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng – nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh...

Về phía tỉnh Quảng Ngãi có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các bậc lão thành Cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

 

 

Đại biểu dự đại hội.
Đại biểu dự đại hội.

 

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lê Viết Chữ- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị; Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm chất lượng, tiến độ, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, đổi mới, trân trọng và khuyến khích sáng tạo, trên cơ sở các quy định của Trung ương, quá trình chuẩn bị Dự thảo Báo cáo chính trị và các Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ các nhà khoa học, trí thức, các bậc lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến kết luận của Bộ Chính trị và ý kiến tham gia của các Ban đảng, các bộ ngành Trung ương để hoàn chỉnh các Văn kiện trình Đại hội. Trong thời gian qua, các ngành, các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Nhiều công trình trên địa bàn tỉnh hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để chào mừng Đại hội Đảng, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là những thành quả rất đáng tự hào, thể hiện tình cảm sâu sắc của cán bộ, Đảng viên và nhân dân hướng về Đại hội Đảng.

Phong trào thi đua lao động của các tầng lớp nhân dân đã góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và của cả giai đoạn 5 năm 2010-2015 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 của tỉnh Đảng bộ.

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc đại hội.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc Đại hội.

Bước sang giai đoạn 2015-2020, cùng với cả nước, Quảng Ngãi hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và khu vực, mở ra nhiều thời cơ thuận lợi để tăng tốc phát triển, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức.


Với ý chí và quyết tâm phấn đấu cao nhất của toàn Đảng bộ, Báo cáo chính trị trình Đại hội xác định chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển toàn diện và đồng bộ kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu, kết quả đạt được; nhìn thẳng vào những hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII.

Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội cũng sẽ thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý, thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín và trách nhiệm cao, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra và bầu các đại biểu đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

Phát huy truyền thống Cách mạng của Quê hương Quảng Ngãi anh hùng, tôi trân trọng đề nghị mỗi đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đoàn kết, thực hiện tốt nội dung, chương trình Đại hội, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng tuyên bố: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
 
Tiếp đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khoá XVIII, báo cáo nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, quy mô nền kinh tế tăng lên đáng kể; tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 7,2%/năm, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Nhà máy lọc dầu và nhiều nhà máy trong Khu Kinh tế Dung Quất, các khu công nghiệp và Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP - Quảng Ngãi thực sự trở thành hạt nhân phát triển, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. 

 

Đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo
Đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND trình bày báo cáo chính trị 
 
Đến cuối năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm 62%, dịch vụ chiếm 24%, nông nghiệp chiếm 14% trong cơ cấu kinh tế. Chất lượng, năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư được cải thiện, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng. Quảng Ngãi ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Giai đoạn 2011 – 2015, thu ngân sách ước đạt 128.190 tỷ đồng, tăng bình quân 16,9%/năm; từ một tỉnh nghèo, Quảng Ngãi vươn lên thành một trong 10 địa phương thu ngân sách cao, có điều tiết cho ngân sách Trung ương. 
 
Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 2.485 USD, vượt 13% so chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII. Đầu tư phát triển đô thị có bước chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch đồng bộ hơn, có tầm nhìn dài hạn, chất lượng tốt hơn; thành phố Quảng Ngãi được mở rộng địa giới hành chính và được Chính phủ quyết định công nhận là đô thị loại II; thị trấn Đức Phổ hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV; Vạn Tường được công nhận đô thị loại V; thị trấn, thị tứ các huyện được đầu tư cải tạo, nâng cấp; tạo sức lan tỏa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; 
 
Các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển, giảm nghèo đạt nhiều kết quả khá; diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay tích cực; chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tốt hơn, dịch bệnh được khống chế; 100% trạm y tế xã có bác sỹ. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được chú trọng phát triển; các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội truyền thống được bảo tồn, phát huy; nhiều sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm lớn của tỉnh được tổ chức trang trọng, thiết thực, tạo sự đồng thuận xã hội, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. An sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, chất lượng sống của người dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
 
Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế, yếu kém Đại hội cần thẳng thắn đánh giá, phân tích nguyên nhân để có giải pháp khắc phục trong thời gian đến. Đó là, quy mô kinh tế còn nhỏ; chất lượng tăng trưởng chưa cao; tỷ trọng các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao còn ít; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển; ngư trường đánh bắt truyền thống của ngư dân gặp khó khăn do tình hình tranh chấp Biển Đông; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; hiệu quả hoạt động của cấp ủy đảng ở một số nơi còn hạn chế.

Trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội cũng đã nghe Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 -2020 đã nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Xem video phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tòng Thị Phóng: 
 
.
 
Những nội dung và diễn biến của Đại hội, chúng tôi sẽ cập nhật trong các bản tin sau

 
Những hình ảnh tại khai mạc Đại hội:
 
Trân trọng kính mời các đ/c: Lê Viết Chữ, Nguyễn Thanh Quang,  Trần Ngọc Căng, đ/c Trần Văn Minh thay mặt Đại hội tặng hoa và quà cho   các mẹ và các bác.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa và quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bậc lão thành Cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang.
Những tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
Những tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội
các cháu trong Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của  tỉnh vui mừng đến dâng hoa chúc mừng Đại hội.
Các cháu trong Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của tỉnh dâng hoa chúc mừng Đại hội.
Đại biểu dự đại hội.
Đại biểu dự Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
 
M.Toàn- Ng.Đức
.