Cập nhật lúc: 18:49, 21/10/2015 [GMT+7]
.

56 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020


(Baoquangngai.vn)- Tiếp theo chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, chiều 21.10, đại hội đã nghe các đại biểu trình bày các báo cáo tham luận và tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại đại hội, các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến Báo cáo Chính trị về đánh giá kết quả đạt được, hạn chế yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2010- 2015; về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2015- 2020. Đồng thời, các đại biểu tham dự đại hội cũng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến đối với Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII.
 
Quang cảnh chiều 21.10
Quang cảnh đại biểu dự Đại hội chiều 21.10
 
Trình bày tham luận “Giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại”- ông Đặng Văn Minh – Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh nêu rõ: Trong 5 năm qua, Quảng Ngãi đã huy động mọi nguồn lực và tranh thủ nguồn vốn của Trung ương nên đã đầu tư được các tuyến đường lớn của tỉnh như đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, đoạn Dung Quất – Trà Khúc; đường Quảng Ngãi – Thạch Nham, giai đoạn 1; đường bờ Nam sông Trà Khúc; đường Sơn Hà – Sơn Tây ...
 
Ông Đặng Văn Minh
Ông Đặng Văn Minh
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại trong nhiệm kỳ đến, ông Đặng Văn Minh đề xuất một số nhóm giải pháp trọng tâm như sau: Nâng cao chất lượng quy hoạch mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối đồng bộ và từng bước hiện đại. Tiếp tục rà soát toàn diện, tổng thể Quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh (kể cả các quy hoạch phát triển giao thông vận tải của các địa phương, các chương trình mục tiêu Quốc gia) để kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối liên ngành, liên vùng. 
 
Đồng thời, thu hút mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ; tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn và dài hạn thay cho kế hoạch phân bổ vốn đầu tư hằng năm đảm bảo tính khả thi cao để tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương, trong đó phải xác định cụ thể thứ tự ưu tiên, nhất là các công trình trọng điểm có sức lan tỏa lớn về phát triển kinh tế, phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đến.
 
Tại đại hội, ông Nguyễn Đăng Vũ- Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao và du lịch tỉnh cũng trình bày tham luận về những giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch. Tham luận nêu rõ: Trong những năm qua, du lịch Quảng Ngãi đã có những bước chuyển biến nhất định. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước được đầu tư, nâng cấp và phát triển. 
Ông Nguyễn Đăng Vũ
Ông Nguyễn Đăng Vũ

Trên địa bàn  tỉnh hiện có 13 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, trong đó có 2 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế. Đến năm 2015 đã tạo việc làm cho hơn 2.900 lao động. Cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm du lịch và tuyến đường bộ gắn với các khu, điểm du lịch ngày càng hoàn thiện; các tuyến đường thủy được đầu tư, đổi mới về phương tiện, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, đáp ứng nhu cầu đi lại và tham quan của khách du lịch. 

Để phát triển du lịch Quảng Ngãi trở thành ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, trong nhiệm kỳ tới cần tập trung huy động nguồn vốn Trung ương, ngân sách địa phương và đặc biệt vốn doanh nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, đầu tư các cơ sở vật chất cung cấp dịch vụ du lịch. Ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng tại các khu du lịch, điểm du lịch quốc gia, địa phương (Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Lý Sơn); trong đó chú trọng hỗ trợ, thúc đẩy triển khai nhanh các dự án của Tập đoàn Vingroup, Saigontourist, Tập đoàn Mường Thanh trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng thời tập trung xây dựng Lý Sơn trở thành điểm đến nổi trội của tỉnh, là hạt nhân để thúc đẩy du lịch Quảng Ngãi phát triển mạnh trong giai đoạn 2015-2020 và thực sự trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020 theo hướng đảo du lịch xanh, sinh thái. Cùng với đó phải phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm gắn với tài nguyên về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử đặc trưng của tỉnh. Quan tâm xúc tiến du lịch và kết nối phát triển tour, tuyến, điểm du lịch và nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch...
 
Ông Dương Văn Tô
Ông Dương Văn Tô
Tham luận của ông Dương Văn Tô- Giám đốc Sở NN&PTTNT nêu rõ:  Giải pháp chủ yếu để đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, trước hết là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự quyết tâm cao trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó rà soát, điều chỉnh quy hoạch, đầu tư phát triển sản xuất theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, với trồng trọt, chăn nuôi phải chuyển hẵn từ cách tiếp cận nặng về đạt mục tiêu, số lượng sang mục tiêu nâng chất lượng, hiệu quả kinh tế và khả năng cạnh tranh từng sản phẩm. Cùng với đó phát triển hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tạo đột phá trong thực hiện tái cơ cấu. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho nông dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách mới để hỗ trợ kịp thời cho sản xuất.
 
Đối với xây dựng nông thôn mới, cùng với tuyên truyền vận động, các cấp, ngành và địa phương phải tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; rà soát, điều chỉnh quy hoạch và đề án nông thôn mới cấp xã cho phù hợp với thực trạng và nhu cầu đầu tư ở từng xã; huy động và bố trí nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn...
 
Trong chương trình làm việc chiều 21.10, đại hội cũng được nghe các tham luận về “Về giải pháp thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian đến”, "vấn đề phát triển đô thị"... 
 
Cũng trong chiều 21.10, Đại hội đã giới thiệu 63 đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó, có 38 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010-2015 còn đủ tuổi, có 25 đồng chí ngoài cấp ủy được Đại hội giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành khóa mới.
 
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
 
Đại hội đã thống nhất bầu 56/63 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020, với cơ cấu có 6 đồng chí ở độ tuổi dưới 40 tuổi; từ 40-50 tuổi 27 đồng chí; trên 50 tuổi từ 23-26 đồng chí; 8 đại biểu nữ (chiếm 14,3%); 6-7 đại biểu người dân tộc thiểu số (chiếm 10,7%); đại biểu thuộc khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể từ 21-22 đồng chí; khối chính quyền 16-18 đồng chí, HĐND 2 đồng chí; các sở, ngành 11-12 đồng chí; khối lực lượng vũ trang 5 đồng chí và đại biểu các huyện, thành phố 12-13 đồng chí. 
 
Sau khi tiến hành bầu, kiểm phiếu và công bố danh sách 56 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020, đại hội đã tiến hành phiên họp đầu tiên của cấp ủy khóa mới để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. 
 
Ngày mai (22.10), Đại hội sẽ tiếp tục ngày làm việc thứ 2 để nghe Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX; Báo cáo tổng hơp ý kiến góp ý tại đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và ý kiến của đại biểu dự Đại hội vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tóm tắt tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tiếp tục thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. 
 
Báo Quảng Ngãi điện tử sẽ phản ánh đầy đủ nội dung của ngày làm việc thứ 2.
 
 
PV Quảng Ngãi điện tử
 
 
.