Cập nhật lúc: 14:10, 03/08/2015 [GMT+7]
.

Thời gian tựu trường năm học 2015-2016


(Báo Quảng Ngãi)- Sở GD&ĐT đã chính thức thông báo thời gian tựu trường và ngày học chính thức của học sinh các bậc học trong năm học 2015-2016. Theo đó, bậc THCS và THPT có 37 tuần thực học; bậc mầm non và tiểu học có 35 tuần thực học; giáo dục thường xuyên có 32 tuần thực học.
 

Đối với giáo dục mầm non, tựu trường vào ngày 14.8, ngày học chính thức bắt đầu từ 17.8. Bậc tiểu học tựu trường vào ngày 14.8, ngày học chính thức bắt đầu từ 17.8.

Bậc THCS và THPT tựu trường ngày 7.8, ngày học chính thức bắt đầu từ 10.8. Đối với giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 27.8, ngày học chính thức bắt đầu từ 31.8. Sở GD&ĐT có đã văn bản chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên để đảm bảo hoạt động dạy và học trong năm học mới.

PV
 

.