Cập nhật lúc: 17:25, 03/07/2015 [GMT+7]
.

Trực báo công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2015


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 2.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực báo các ngành, cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động khoa giáo trên địa bàn 6 tháng đầu năm, định hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2015...

Quang cảnh buổi trực báo. Ảnh: Bá Sơn
Quang cảnh buổi trực báo. Ảnh: Bá Sơn


Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ công tác chính trị, tư tưởng đã đề ra. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chương trình công tác...

Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực các Huyện ủy, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc chỉ đạo kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được chiều sâu trong công tác khoa giáo trên địa bàn. Phối hợp với các ngành trong khối cùng cấp chủ động tổ chức triển khai kế hoạch, chương trình công tác năm, tham mưu chỉ đạo kịp thời các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dự luận, như tranh chấp đất đai; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; các vấn đề liên quan đến công tác GD&ĐT. Việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với lĩnh vực khoa giáo được quan tâm thường xuyên; quy chế phối hợp, mối quan hệ công tác giữa các ngành trong khối được thực hiện tốt, qua đó nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Trong 6 tháng cuối năm 2015, Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo tiếp tục thực hiện các chỉ thị của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch chủ yếu về công tác khoa giáo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt và phản ánh kịp thời các vấn đề nổi cộm mà dư luận xã hội quan tâm để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy kịp thời chỉ đạo, giải quyết. Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học...     
 

BÁ SƠN

 

.