Cập nhật lúc: 14:01, 15/07/2015 [GMT+7]
.

Bế mạc kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI


(Baoquangngai.vn)- Sau 2 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, dân chủ, đúng pháp luật, sáng 15.7, kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra và bế mạc.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu bế mạc, đồng chí Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh:  Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhận định tình hình 6 tháng cuối năm 2015, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu bế mạc kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng phát biểu bế mạc kỳ họp.
 
Qua xem xét, thảo luận về các tờ trình của UBND tỉnh, tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã thông qua 06 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên nhiều lĩnh vực. HĐND tỉnh cũng đã xem xét Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực và các ban HĐND tỉnh, của Tòa án nhân dân tỉnh, của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và cơ bản thống nhất với các báo cáo nêu trên.  
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14 (giữa năm 2014) đã được UBND tỉnh, các sở, ngành và cơ quan có liên quan trả lời và chuyển cho đại biểu HĐND để báo cáo cho cử tri, một số vấn đề chưa được trả lời thỏa đáng Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh trả lời. 
 
Các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 16 đã được UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp, đây là sự đóng góp quý báu, thiết thực đối với sự phát triển của tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri trong thời gian đến. 

 

Đại biểu biểu quyết thông qua các
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.
 
Về phiên họp chất vấn, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và vì sự phát triển của tỉnh, nhiều đại biểu HĐND tỉnh đã nêu những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đời sống nhân dân. UBND tỉnh và giám đốc các sở, ngành đã trả lời các nội dung chất vấn; giải trình nguyên nhân, đồng thời cũng nhận thấy những khuyết điểm, yếu kém trong quản lý, điều hành của mình và đưa ra phương hướng khắc phục. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành và cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong những vấn đề đại biểu HĐND tỉnh chất vấn. HĐND tỉnh thống nhất giao cho Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc, giám sát để phát huy hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chất vấn. 
 
HĐND tỉnh đánh giá cao việc UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ngành đã thể hiện tinh thần cầu thị trong việc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và những kiến nghị mang tính xây dựng của Thường trực và các ban HĐND tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể cử tri tỉnh nhà mong rằng, trong thời gian còn lại của năm 2015, UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành sẽ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước cử tri, quyết tâm cùng hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2105.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị UBND tỉnh cùng các ngành, các cấp phát huy ưu điểm, sớm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong chỉ đạo, điều hành và biện pháp tổ chức thực hiện; tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 26 ngày 16/12/2014 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và Nghị quyết về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 vừa được thông qua tại kỳ họp này.
 
HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, quân và dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh, góp phần hoàn thành kế hoạch 5 năm 2011- 2015.
 
Tin, ảnh : M.Toàn
 
.