Cập nhật lúc: 21:44, 30/06/2015 [GMT+7]
.

Phấn đấu năm 2015 có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới


(Baoquangngai.vn)- Sáng 30.6, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã tổ chức họp đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2015, đồng thời bầu chọn xã đạt các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa. Đồng chí Lê Viết Chữ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự chủ trì cuộc họp.
 
Báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh cho biết, đến thời điểm này 100% số xã đã hoàn thành quy hoạch tổng thể xây dựng nông thôn mới. Ngoài 33 xã theo kế hoạch, nhiều địa phương cũng đã cho chủ trương thực hiện quy hoạch chi tiết đối với một số xã đạt nhiều tiêu chí nông thôn mới và có khả năng về đích sớm.
 
Đến cuối tháng 6.2015, toàn tỉnh có 2 xã đạt 19 tiêu chí; 11 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 42 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 9 tiêu chí trở xuống. Riêng các xã phấn đấu đạt nông thôn mới năm 2015 có số tiêu chí đạt khá cao, bình quân 15,85 tiêu chí/xã, trong đó có 1 xã đạt 19 tiêu chí, 3 xã đạt 17 tiêu chí, 4 xã đạt 16 tiêu chí, 2 xã đạt 15 tiêu chí và 3 xã đạt 14 tiêu chí.
 
Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.
 
Theo kế hoạch, trong năm 2015, tỉnh phấn đấu có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10 xã đạt trước ngày 30.9 lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
 
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Viết Chữ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ đạo trong việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới tại các địa phương.
 
Tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, đề xuất những mô hình, dự án phát triển sản xuất có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho nông dân.
 
Trên cơ sở nguồn vốn ngân sách Trung ương và tỉnh đã phân giao, các địa phương chủ động huy động và  thu hút thêm các nguồn lực đầu tư cho nông thôn mới ngoài ngân sách; lồng ghép, bố trí kinh phí đầu tư hợp lý và sử dụng có hiệu quả.
 
Triển khai thực hiện hoàn thành giai đoạn 1 việc hỗ trợ cung ứng xi măng cho các xã để xây dựng đường giao thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 341/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
 
Đối với 12 xã còn lại đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, yêu cầu các huyện liên quan xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện cụ thể để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt mục tiêu đề ra.
 
Cũng trong sáng 30.6, với tỷ lệ 100% phiếu bầu chọn từ các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa đã trở thành xã thứ 2 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới sau xã Bình Dương, huyện Bình Sơn.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

 

.