Cập nhật lúc: 22:32, 02/06/2015 [GMT+7]
.

Nữ thứ trưởng, chủ tịch tỉnh được nới tuổi hưu


Chính phủ vừa ban hành nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức theo quy định tại khoản 3 điều 187 bộ luật Lao động.

Theo đó, đối tượng áp dụng nghị định này là cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh:

Phó trưởng Ban các Ban TƯ Đảng, Phó chánh văn phòng TƯ Đảng, Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Đảng, Phó trưởng Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng QH; Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Dân tộc của QH, Phó chủ nhiệm chuyên trách các UB của QH;

Thứ trưởng bộ; cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ; người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ; Phó chủ tịch chuyên trách UB TƯ MTTQ VN, cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội ở TƯ; Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó tổng biên tập báo Nhân dân, tạp chí Cộng sản, Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; sĩ quan trong lực lượng vũ trang có quân hàm cấp tướng;

Phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; Phó chủ tịch HĐND, UBND 2 TP lớn: Hà Nội và TP.HCM cũng như ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các ban đảng của Thành ủy 2 TP này.

Ngoài ra, những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh thẩm phán TANDTC, kiểm sát viên VKSNDTC cũng thuộc đối tượng áp dụng nghị định này.

Điều kiện

Cán bộ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn quy định tại nghị định này phải đáp ứng 2 điều kiện.

Thứ nhất, phải có đủ sức khỏe để thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Thứ hai, không đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành kỷ luật về đảng, chính quyền.

Đối với cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh nêu trên, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm, nhưng không vượt quá 60 tuổi. Các cán bộ này khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Đối với những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh thẩm phán TANDTC, kiểm sát viên VKSNDTC, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn tối đa là 5 năm, nhưng không quá 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi với nữ.

Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7 tới.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với những người được bổ nhiệm chức vụ, chức danh thẩm phán TANDTC có hiệu lực thi hành ngày 1/6.


Theo Vietnamnet

.