Cập nhật lúc: 21:14, 26/06/2015 [GMT+7]
.

Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại


(Baoquangngai.vn)- Ngày 26.6, tại Hội trường Tỉnh ủy, Tỉnh ủy phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại năm 2015.

TIN LIÊN QUAN

Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; lãnh đạo các Ban Đảng của Tỉnh ủy; Sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và 14 huyện, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh nhấn mạnh: Công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế, làm cho thế giới hiểu được nền văn hóa, bản sắc dân tộc, sự đổi mới của Việt Nam. Đồng thời giúp người dân Việt Nam hiểu biết tình hình thế giới, nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế.

Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng công tác thông tin đối ngoại, đã ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; Nghị quyết về hội nhập quốc tế; Chỉ thị về công tác phi chính phủ nước ngoài.  

Tại Quảng Ngãi, những năm qua, công tác thông tin đối ngoại được tỉnh đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các tỉnh bạn, ra nước ngoài, tiếp tục quảng bá hình ảnh, giới thiệu đất và người Quảng Ngãi ra bạn bè thế giới, đã thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước đến với Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại vẫn còn nhiều yếu kém. Nguyên nhân chủ yếu do một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ; tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức còn chưa cao.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.Vì thế, hội nghị tập huấn này có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, công chức viên chức của tỉnh nhận thức đầy đủ, đúng đắn tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại; các Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại, để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thông tin đối ngoại phù hợp với địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Lê Thái- Chánh văn phòng Ban Đối ngoại Trung ương báo cáo các chuyên đề: Hướng dẫn triển khai Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272 ngày 21.1.2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Hướng dẫn quán triệt và triển khai Nghị quyết số 22 ngày 10.4.2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Hướng dẫn quán triệt và triển khai Kết luận 98 ngày 28.6.2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 ngày 24.1.2003 của Ban Bí thư về công tác phi chính phủ nước ngoài.  

Sau Hội nghị tập huấn, lãnh đạo các đơn vị sẽ vận dụng những nội dung, kiến thức qua các chuyên đề tập huấn, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn về công tác thông tin đối ngoại.Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.