Triển khai thực hiện giao dịch điện tử về thuế, BHXH, BHYT, BHTN

09:05, 17/05/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về triển khai nộp thuế điện tử; đồng thời có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN.
 
Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị Cục thuế tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện kê khai thuế qua mạng; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tích cực đăng ký thực hiện nộp thuế điện tử. Phấn đấu đến 30/9/2015 tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%,
 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng có kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện nộp thuế điện tử; Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối với các cơ quan trong giải quyết dịch vụ công với doanh nghiệp, công dân; phối hợp với cơ quan thuế tổ chức kiểm tra tình hình, tổng hợp các doanh nghiệp chưa đăng ký khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Thuế) để chỉ đạo tiếp theo; khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử qua mạng.
 
Triển khai thực hiện giao dịch điện tử về bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
 
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung công văn số 5472/BHXH-BT ngày 31/12/2014 và Kế hoạch số 991/KH-BHXH ngày 26/03/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về tổ chức đào tạo, tập huấn việc giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua mạng Internet đến từng cán bộ chuyên quản lý thu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của BHXH tỉnh, huyện và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai việc thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử, nhằm cắt giảm 1/3 số lần giao dịch và giảm 50% số giờ thực hiện BHXH, BHYT so với hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, giảm chi phí và thời giao dịch, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2015. Phấn đấu đến hết năm 2015 có 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử.
 
Chủ tịch UND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả việc thu, nộp BHXH, BHYT, BHTN bằng hình thức giao dịch điện tử theo kế hoạch hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội tỉnh; phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền và quy định pháp luật đối với các hành vi vi phạm Luật BHXH, Luật BHYT của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

 

PV