Cập nhật lúc: 07:50, 05/08/2014 [GMT+7]
.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo số lượng công chức


Ngoài yêu cầu báo cáo số lượng công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2014.
 

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn DũngBáo cáo số lượng công chức trước 30/8

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn gửi các Bộ, ngành và địa phương liên quan thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc báo cáo số lượng công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các Bộ Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Cao Bằng, Điện Biên, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí nghiêm túc, khẩn trương thực hiện việc xác định công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10040 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Yêu cầu Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/8/2014.

Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng

Ngày 4/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xử lý và chuẩn bị Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2014 theo kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng ra văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ tư pháp và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2014.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2014, gửi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trước ngày 25/8/2014.Nguyễn Dũng/Infonet

.