Cập nhật lúc: 14:14, 05/08/2014 [GMT+7]
.

Chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
 

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, khi cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì cơ quan, tổ chức nhà nước không được yêu cầu xuất trình thêm bản chính để đối chiếu; trường hợp, nộp bản sao không có chứng thực thì xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu, người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không được yêu cầu cá nhân, tổ chức phải nộp bản sao có chứng thực.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ giữa công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã để chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản trái với quy định tại Điều 6 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, để kịp thời chấn chỉnh tình trạng này, ngày 20.6.2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17 về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Chỉ thị đã giao Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ chủ yếu và đều phải hoàn thành trước ngày 31.3.2015.
 

 

PV

.