Cập nhật lúc: 08:40, 24/07/2014 [GMT+7]
.

Sẽ tăng giá nước sạch, phí vệ sinh


Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh khung giá tiêu thụ nước sạch ở đô thị theo hướng đến năm 2020 không phải trợ giá từ ngân sách nhà nước. Phí vệ sinh cũng sẽ được điều chỉnh theo hướng đáp ứng chi phí...
 

Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh khung giá tiêu thụ nước sạch ở đô thị theo hướng đến năm 2020 không phải trợ giá từ ngân sách nhà nước
Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh khung giá tiêu thụ nước sạch ở đô thị theo hướng đến năm 2020 không phải trợ giá từ ngân sách nhà nước

 
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước và xử lý chất thải rắn sinh hoạt".
 
Theo đó, đối với lĩnh vực cấp nước đô thị, Thủ tướng  yêu cầu nghiên cứu, điều chỉnh khung giá tiêu thụ nước sạch theo hướng đến năm 2020 không phải trợ giá từ ngân sách nhà nước.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật về quản lý, vận hành phục vụ việc xác định giá dịch vụ thoát nước và chi phí quản lý, vận hành hệ thống thoát nước.
 
Đối với lĩnh vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu áp dụng giá xử lý chất thải rắn sinh hoạt với lộ trình điều chỉnh giá xử lý chất thải rắn từng bước đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí quản lý, vận hành và đầu tư xây dựng.
 
Phí vệ sinh sẽ được nghiên cứu, sửa đổi theo hướng đến năm 2020 đáp ứng chi phí để thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực đô thị và đáp ứng được một phần chi phí thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đối với khu vực nông thôn.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu, sửa đổi phí vệ sinh trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định.
 


Theo Xuân Hưng/VnMedia

.