Cập nhật lúc: 14:17, 11/07/2014 [GMT+7]
.

Phòng chống tham nhũng qua thanh tra chưa phát huy hiệu quả như mong đợi


(Baoquangngai.vn)- Sáng 11.7, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Hội nghị được trực tuyến ở 63 tỉnh, thành phố.
 
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã triển khai 3.399 cuộc thanh tra hành chính và 85.036 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 391.108 tổ chức, cá nhân.
 
Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 9.800  tỷ đồng, hơn 1.082 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 6. 800 tỷ đồng  và 409 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 3.035 tỷ đồng, 673 ha đất.
 
Kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 548 tập thể, 1.160 cá nhân; ban hành 103.360 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 1.173 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 18 vụ, 24 đối tượng. 
 
Tại Quảng Ngãi, toàn ngành thực hiện 51 cuộc thanh tra, gồm 33 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 18 cuộc thanh tra đột xuất, đạt 34,8% so với kế hoạch năm 2014.
 
Qua thanh tra đã phát hiện 119/255 đơn vị có vi phạm với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2013 do có 03 cuộc thanh tra việc chi trả chế độ bệnh binh theo Công văn 6572 tại huyện Sơn Tây, Ba Tơ và Tây Trà.

 

Theo Thanh tra Chính phủ, lĩnh vục liên quan đến đất đai, đến đù giải tỏa gây khiếu kiện nhiều nhất.
Theo Thanh tra Chính phủ, lĩnh vực liên quan đến đất đai, đến bù giải tỏa gây khiếu kiện nhiều nhất.
 
Thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 11 tỷ đồng triệu đồng, xem xét xử lý trách nhiệm đối với 45 tổ chức và 33 cá nhân có vi phạm cùng nhiều biện pháp chấn chỉnh, xử lý khác.
 
Hoạt động thanh tra tiến hành theo đúng định hướng. Công tác đôn đốc việc xử lý sau thanh tra tiếp tục được tăng cường, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng thanh tra và hiệu quả thanh tra và kết luận thanh tra.
 
Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện thường xuyên. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được tăng cường và đạt được những kết quả tích cực. 
 
Tuy nhiên, công tác thanh tra vẫn còn những hạn chế như: không ít cuộc thanh tra còn kéo dài, xử lý về thanh tra ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Công tác phòng chống tham nhũng qua thanh tra chưa phát huy hiệu quả như mong đợi. Một số nơi chưa trực tiếp tiếp công dân theo quy định; hiện tượng chồng chéo, né tránh, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp.
 
Trong 6 tháng cuối năm, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.
 
Tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.  
 
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; nâng cao chất lượng các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
 
Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 
.