Cập nhật lúc: 17:41, 16/07/2014 [GMT+7]
.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 thành công tốt đẹp


(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.7, tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh (TP.Quảng Ngãi), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 phiên chính thức.

  • Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII

TIN LIÊN QUAN

Tới dự Đại hội có đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Xuân Hồng; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng LLVTND; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Lâm Đồng, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể  và hơn 300 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.
 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Đặng Thị Lệ Thu- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2009 – 2014. 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, công tác Mặt trận của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng và đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. 
 
Đoàn chủ tịch Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019
Đoàn chủ tịch Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019
 
MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội. Hệ thống MTTQ từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hăng hái lao động sản xuất, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
 
Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai thực hiện đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và tham gia, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới gắn với xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh. Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.167 nhà sinh hoạt văn hóa; 266.359 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt 83,3%); 1.810 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 90,5%). 
 
Đặc biệt từ năm 2009 đến nay, thông qua cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", Mặt trận các cấp đã vận động được 183,6 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ huy động đã hỗ trợ xây dựng mới 1.775 nhà Đại đoàn kết, 670 nhà tình nghĩa, sửa chữa 100 nhà đại đoàn kết và thực hiện các hỗ trợ dân sinh khác. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh vận động xây dựng hơn 12.700 nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167 và Nghị quyết 30a của Chính phủ. 
 
Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội
 
Nhiệm kỳ 2014-2019, với mục tiêu "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ VN, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường dân chủ và đồng thuận xã hội, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát triẻn bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ  tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ Mặt trận các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ VN các cấp và các tổ chức thành viên, hướng mạnh về cơ sở để triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. 
 
Đồng thời, tăng cường củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh toàn dân để  đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá cao những thành tích của tổ chức Mặt trận, biểu dương các thành viên tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ qua đã nhiệt tình tâm huyết, tận tuỵ với công việc, góp phần quan trọng vào công tác Mặt trận và làm nên những thành tựu chung của tỉnh Quảng Ngãi và của cả nước.
 
Về triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cho rằng, MTTQ các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; luôn hướng mọi hoạt động về cơ sở, cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; phát huy tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân...

 

Đồng chí Vũ Trọng Kim trao tặng bức trướng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi
Đồng chí Vũ Trọng Kim trao tặng bức trướng cho Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi.
 
Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim đã tặng  Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi bức trướng  mang dòng chữ “Đoàn kết- Dân chủ - Đổi mới- Phát triển”.
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Căng đánh giá cao những kết quả mà MTTQ tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ đạo MTTQ các cấp trong tỉnh trong nhiệm kỳ  mới cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, về vị trí, vai trò, chức năng của MTTQ VN trong giai đoạn mới; phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong việc tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
 
Đồng thời đẩy mạnh các chương trình phối hợp vận động toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; phải làm cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc và trách nhiệm cao cả của mình đối với sự nghiệp bảo vệ biển đảo, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…
 
Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt Đại hội
Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2014 – 2019 ra mắt Đại hội
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử ra ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 88 vị; hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ VIII gồm 7 đại biểu; hiệp thương cử 9 vị vào Ban Thường trực, trong đó có 1 Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 5 Ủy viên thường trực. Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Minh Long  được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019.
 
Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019.
 
N.Đức
 
.