Cập nhật lúc: 11:11, 27/07/2014 [GMT+7]
.

500 tỷ xây 2 trung tâm giám định ADN liệt sỹ


Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý đầu tư 500 tỷ đồng xây dựng 2 trung tâm giám định AND hài cốt liệt sỹ, gồm một của Bộ Công an và một của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ngày 25/7, Văn phòng Chính phủ cho biết, theo đề nghị của các Bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý đầu tư xây dựng các cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Theo đó, sẽ đầu tư hoàn chỉnh 2 trung tâm giám định AND, gồm một của Bộ Công an có dự kiến tổng mức đầu tư là 285 tỷ đồng và một của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến tổng mức đầu tư là 229 tỷ đồng.
 

 Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý xây dựng 2 trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa rõ danh tính. Ảnh: Internet
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý xây dựng 2 trung tâm giám định ADN hài cốt liệt sỹ chưa rõ danh tính. Ảnh: Internet


Để triển khai việc này, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo việc lập và phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp giám định ADN xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trong 2 năm 2014 - 2015 theo quy định, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo Đề án cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin (Đề án 150) ban hành theo Quyết định số 150 ngày 24/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án 150 yêu cầu đầu tư nâng cấp 3 đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, bảo đảm thực hiện đạt 4.000 mẫu/cơ sở/năm nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 có 80.000 hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin được xác định bằng phương pháp giám định gen.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiệm vụ này gặp nhiều khó khăn phát sinh về chất lượng ADN mẫu, khối lượng dữ liệu ADN cũng như về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực nên tiến độ giám định rất chậm.

Cả năm 2013 cả 3 cơ sở mới giám định có kết quả 285/292 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ. Do vậy, nếu không đầu tư cho các cơ sở giám định sẽ không hoàn thành việc xác định 10.000 hài cốt liệt sỹ vào năm 2015 và 70.000 hài cốt liệt sỹ vào năm 2020 như mục tiêu Đề án 150 đã đề ra.
Nhất Minh/VnMedia

.