Cập nhật lúc: 21:21, 10/06/2014 [GMT+7]
.

Hội nghị trực báo HĐND các huyện, thành phố


(Baoquangngai.vn)- Chiều 10.6, HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực báo Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2014. Các đồng chí: Trần Ngọc Căng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Thị Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Phiên- Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

6 tháng đầu năm 2014, HĐND tỉnh đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của luật; tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh của tỉnh.
 
Quang cảnh hội nghị trực báo.
Quang cảnh hội nghị trực báo.
 
Thường trực, các ban HĐND tỉnh tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh trong công tác xây dựng, chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức thành công các kỳ họp. Đã triển khai hoạt động giám sát chuyên đề đúng kế hoạch. Công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu và kiến nghị sau giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã được thực hiện đến cùng.
 
Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực và các Ban HĐND huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Phối hợp với UBND tổ chức tốt Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; một số huyện đã tổ chức thành công kỳ họp HĐND bất thường để miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh do HĐND bầu...
 
Nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với UBND và UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thành phố chuẩn bị tốt nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện trong 6 tháng cuối năm; tiếp tục hoàn thành chương trình giám sát HĐND tỉnh, huyện, thành phố năm 2014...
 
Tin, ảnh: M.Toàn

 

.