Cập nhật lúc: 22:08, 22/03/2014 [GMT+7]
.
Thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24:

Phê bình Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê bình Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ vì đã chậm trễ trong việc xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ.
 

Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các công văn đề nghị UBND huyện Đức Phổ bổ sung, làm rõ một số nội dung về bố trí tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án trên và làm rõ nguồn gốc sử dụng đất đối với những thửa đất sử dụng trước ngày 18/12/1980 để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh xử lý. Tuy vậy, đến nay UBND huyện vẫn chưa bổ sung, làm rõ nội dung đề nghị. Sự chậm trễ này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ trên; đồng thời khẩn trương bổ sung, làm rõ một số nội dung có liên quan theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; có kế hoạch, biện pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.
 
Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Đức Phổ thực hiện hoàn thành nội dung chỉ đạo và tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo xử lý vướng mắc các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất của các hộ dân thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 đoạn qua xã Phổ Phong và các dự án khác trên địa bàn huyện Đức Phổ, trước ngày 25/3/2014.

 

PV

.