Cập nhật lúc: 13:46, 15/01/2014 [GMT+7]
.

Sở Nội vụ: Triển khai công tác năm 2014


(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 14.1, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Loan đến dự.

Năm 2013, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức từ tỉnh đến cơ sở luôn được chú trọng nên chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được cải thiện, góp phần tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước và nâng cao tỷ lệ phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy. Việc bổ nhiệm cán bộ luôn gắn với đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng cán bộ, đúng quy trình, kịp thời, chú trọng đến cán bộ trẻ có năng lực, có triển vọng,…

 

Tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành tốt công tác Nội vụ năm 2013.
Tặng bằng khen cho các cá nhân hoàn thành tốt công tác Nội vụ năm 2013.


Công tác xây dựng bộ máy chính quyền địa phương vững mạnh, hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị ở cấp huyện và cấp xã. Tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách để phát triển nguồn nhân lực  và thu hút người có trình độ cao về tỉnh phục vụ. Đã thu hút được 46 bác sĩ, dược sĩ, 7 công chức các ngành khác có trình độ đại học loại giỏi và thạc sĩ.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính vẫn còn một số cơ quan chậm ban  hành kế hoạch để thực hiện trong năm 2013. Đội ngũ cán bộ, công chức ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chủ yếu là kiêm nhiệm; điều kiện, cơ sở vật chất ở hầu hết các sở, ngành, địa phương vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ công tác cải cách hành chính…

Năm 2014,  Sở và ngành nội vụ cần tập trung tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành để tổ chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Sở và ngành nội vụ. Chú trọng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản đã ban hành để kịp thời điều chỉnh hay đề xuất các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và các sở, ban, ngành...

Tin, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
 

.