Cập nhật lúc: 20:06, 09/01/2014 [GMT+7]
.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2014


(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 8.1, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hải- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo báo cáo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (LH Hội KH-KT) tỉnh, trong năm 2013, Hội KH-KT đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và hội viên; tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; lãnh đạo hội thành viên thực hiện tốt các hoạt động hội; kết nạp nhiều hội viên mới, phát triển thêm các huyện hội, chi hội cơ sở huyện, xã. LH Hội KH-KT cũng đã tập hợp các hội viên trí thức ở nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ tham gia làm cộng tác viên tư vấn, phản biện, đóng góp tích cực vào các dự án, đề tài, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội...

Trong năm 2014, LH Hội KH-KT tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả trên các lĩnh vực: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, LH Hội KH-KT chuẩn bị và hoàn thành các phần việc như: Xây dựng báo cáo chính trị , đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực... tiến tới Đại hội đại biểu LH Hội KH-KT tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào đầu năm 2015.


NGUYỄN TRIỀU
 

.