Cập nhật lúc: 21:55, 09/12/2013 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường


(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Theo đó, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh có chức năng tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước, tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản, các loại phí bảo vệ môi trường, tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Đồng thời Quỹ cũng có chức năng tiếp nhận và quản lý các khoản bồi thường thiệt hại về môi trường, các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi...

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi là tổ chức tài chính nhà nước, chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Sở Tài chính, có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

 

Quỹ Bảo vệ môi trường (BVMT) Việt Nam (VEPF) được thành lập ngày 26/6/2002 theo Quyết định số 82/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Năm 2008, Thủ tướng có Quyết định quy định lại tổ chức và hoạt động của Quỹ BVMT Việt Nam với số vốn điều lệ là 500 tỷ đồng và một số nhiệm vụ được bổ sung.

​Thực hiện theo tiêu chí "hoạt động không vì mục đích lợi nhuận", các nguồn lực của Quỹ BVMT Việt Nam đều hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường nhằm góp phần tạo nên một môi trường xanh - sạch - đẹp và phát triển bền vững đất nước.

 

PV

.