Cập nhật lúc: 20:46, 09/11/2013 [GMT+7]
.

Hội thảo triển khai Ngày pháp luật Việt Nam


(Baoquangngai.vn)- Sáng 9.11, Sở Tư pháp đã tổ chức hội thảo Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
 
Năm 2013 là năm đầu tiên tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên phạm vi toàn quốc và cũng là năm ghi nhận một sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị- pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia quá trình sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
 
Chủ đề của Ngày pháp luật Việt Nam năm nay được xác định là: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thể hiện đẩy đủ tinh thần “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”.
 
Các đại biểu tham gia buổi hội thảo
Các đại biểu tham gia buổi hội thảo
 
 
Mục đích tuyên truyền giúp mọi người hiểu cơ sở pháp lý của Ngày pháp luật Việt Nam là nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; xây dựng niềm tin, hành vi ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật; đề cao giá trị con người, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương phép nước; nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; hướng dẫn xây dựng nền văn hóa pháp lý...
 
Đây là hoạt động có ý nghĩa và thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, tạo sự chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.
 
Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nghe các báo cáo tham luận của các đơn vị, sở ngành trong công tác tuyên truyền pháp luật đến với người dân.
 
 
N.Đức
 
.