Dự án giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi mang lại hiệu quả cao

09:10, 23/10/2013
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 23.10, đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp và  làm việc với Văn phòng Phát triển Quốc tế Úc nhằm nhận định về kết quả thực hiện Dự án Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi do chính phủ Úc tài trợ từ năm 2003-2006.
 
 
Dự án giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi được triển khai từ cuối tháng 3.2003 với tổng mức đầu tư hơn 16,4 triệu đô la Úc (tương đương 200 tỷ đồng). Dự án gồm 4 hợp phần: Quản lý dự án, quy hoạch quản lý lưu vực sông, phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng và thực chứng cơ sở hạ tầng giảm nhẹ thiên tai. Mục tiêu của dự án nhằm góp phần giảm nhẹ thiên tai tại 4 lưu vực sông lớn trong tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Trà Bồng, Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu.
 
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
 
 
Sau 10 năm triển khai thực hiện, các hợp phần của dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần giảm thiểu thiệt hại do bão, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh. Năng lực quản lý dự án của chính quyền địa phương được nâng cao rõ rệt, là điều kiện thuận lợi để tiếp tục quản lý và phối hợp quản lý một số dự án khác. Chính quyền và nhân dân vùng thường xuyên bị thiên tai đã chủ động hơn ngay từ công tác phòng ngừa thiên tai. Các kế hoạch phòng tránh thiên tai đã cơ bản được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
 
Qua thực hiện dự án, chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai của cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh cụ thể và chính xác hơn. Thông tin liên lạc phòng tránh thiên tai trên biển cho ngư dân chủ động hơn do được hỗ trợ trang bị hệ thống máy Icom, thiết bị định vị… Dự án cũng đã mang lại hiệu quả rõ rệt thông qua một số công trình phòng chống thiên tai quan trọng được xây dựng kiên cố như: Đê ngăn mặn cửa sông Trà Bồng, các kè chống sạt lở bờ sông Trà Khúc và đặc biệt là vũng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa đã góp phần trực tiếp giúp nhân dân các vùng dự án phòng ngừa được rất nhiều rủi ro, ổn đình đời sống và sản xuất.

 

Xây dựng nhà phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai nằm trong dự án của Chính phủ Úc
Xây dựng nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai nằm trong dự án của Chính phủ Úc
 
 
Đồng chí Đinh Thị Loan- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá rất cao về hiệu quả của dự án mang lại cho Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, nhận thức về giảm nhẹ thiên tai của nhân dân và chính quyền địa phương đã tăng lên rõ rệt. Sự phối hợp giữa hai bên được thể hiện rõ nét, cụ thể là việc đào tạo cán bộ xã theo chương trình quản lý dự án. Qua đó, công tác quản lý, điều hành và báo cáo kết quả đã có sự logic, cho thấy kết quả thực hiện dự án rất tốt. Một số dự án viện trợ khác như Rudep, ISP của Chính phủ Úc đã giúp  xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân Quảng Ngãi.
 
Tỉnh Quảng Ngãi đề nghị chính phủ Úc tiếp tục quan tâm và viện trợ kinh phí để tiếp tục xây dựng hoàn thiện vũng neo trú tàu thuyền Tịnh Hòa để có chỗ neo trú cho tàu thuyền trong mùa mưa bão; xây dựng thêm khoảng 10 nhà cộng đồng phòng tránh thiên tai tại 10 xã ưu tiên trong vùng dự án; tiếp tục xây dựng Trung tâm phòng tránh giảm nhẹ thiên tai ở 11 huyện, thành phố của Quảng Ngãi; hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng tránh thiên tai các cấp.
 
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.