Cập nhật lúc: 21:21, 17/10/2013 [GMT+7]
.

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


(Baoquangngai)- Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổ chức trao giấy chứng nhận đã ký thuộc dự án VLAP cho người dân, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao trong năm 2013 (112.000 giấy).
 

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra quy trình thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các huyện, thành phố, những quy định nào làm phát sinh thủ tục hành chính, không đúng quy định phải kiên quyết đề nghị hủy bỏ; đảm bảo đến ngày 30/12/2013, tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình và cá nhân phải đạt tối thiểu là 95%, trong đó lưu ý tiến độ thực hiện tại các huyện: Tư Nghĩa, Đức Phổ, Bình Sơn để có phương pháp đôn đốc, hỗ trợ kịp thời.
 
Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thông báo đến tất cả các tổ chức trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kê khai, đăng ký theo quy định. Đến ngày 30.12.2013, tổ chức, đơn vị nào không thực hiện thì tổng hợp danh sách, đề xuất biện pháp chỉ đạo, xử lý, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giao rừng, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh.

 

PV

.