Cập nhật lúc: 10:39, 15/09/2013 [GMT+7]
.

Sẽ xây dựng 152 trạm dừng nghỉ trên toàn quốc


Bộ trưởng Giao thông Vận tải vừa phê duyệt quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.


Theo đó, đến năm 2030 sẽ có 152 trạm dừng nghỉ phục vụ cho người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, đảm bảo thời gian lái xe liên tục không vượt quá 4 giờ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Cụ thể, giai đoạn 2013-2015 sẽ công bố lại 7 trạm dừng nghỉ đã có quyết định công  nhận trạm dừng nghỉ; xây dựng, mở rộng hoàn thiện 70-80% (khoảng 30-40 trạm) số trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 1 và 15, 20% (khoảng 15-20 trạm) số trạm trên các quốc lộ khác.

Giai đoạn 2016-2020, xây dựng, mở rộng hoàn thiện 100% số trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 1 nhằm mục tiêu đến năm 2020, đảm bảo ít nhất mỗi tỉnh có một trạm dừng nghỉ (khoảng 45-50 trạm) trên tuyến Quốc lộ này và 30-40% số trạm trên các quốc lộ khác (khoảng 25-30 trạm).
 


Giai đoạn 2021-2030, xây dựng, mở rộng hoàn thiện trên hệ thống đường quốc lộ phải có khoảng 100-120 trạm dừng nghỉ đảm bảo các tiêu chuẩn phục vụ phương tiện và người tham gia giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển vận tải đường bộ.

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vốn

Về nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp mở rộng trạm dừng nghỉ, theo Bộ Giao thông vận tải, đối với các vị trí có quy mô như trạm dừng nghỉ đang khai thác, khuyến khích các đơn vị kinh doanh tiếp tục đầu tư nâng cấp để được công bố theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.

Đồng thời, khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải, các tổng công ty xây dựng công trình giao thông thực hiện đầu tư 100% vốn để xây dựng, khai thác trạm dừng nghỉ trên các tuyến quốc lộ.

Ngân sách Nhà nước sẽ đầu tư các hạng mục dịch vụ công (miễn phí) như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, còn các hạng mục khác kêu gọi các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư đối với các trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường có lưu lượng giao thông thấp, vùng núi, vùng sâu, vùng xa hoặc các trạm dừng nghỉ thực sự cần thiết trên các tuyến quốc lộ mà không có nhà đầu tư quan tâm hoặc các trạm dừng nghỉ sau thời gian 2 năm, kể từ ngày quy hoạch được công bố mà chưa có nhà đầu tư.

Đối với việc xây dựng trạm dừng nghỉ trên Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội-Cần Thơ, thống nhất với nhà đầu tư BOT xây dựng trạm dừng nghỉ khi thực hiện dự án đầu tư, xây dựng nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển trạm dừng nghỉ, đặc biệt là hình thức đầu tư BOO để xây dựng, khai thác các trạm dừng nghỉ trên các đoạn tuyến sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ./.Theo Thanh Hoài/Chinhphu.vn

.